Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Helsingborg

Helsingborgs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Helsingborgs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Helsingborgs kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Helsingborgs kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 21,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under mars månad rapporterade Helsingborg en total arbetslöshet på 10,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 7 470 av 72 524 invånare i åldern 16 till 64 år i Helsingborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (1 302 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Helsingborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,5 till 10,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2019.

Graf: Arbetslöshet i Helsingborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Helsingborg är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjuv där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Helsingborg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (10,3 procent i kommunen, jämfört med 8,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,8 procent). För att Helsingborg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 5 149 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,6 procent i Helsingborg under mars månad, motsvarande 4 940 av 22 870 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−579 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,2 till 21,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Helsingborg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Helsingborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Helsingborg om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I mars var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 738 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 273 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Helsingborg sjunkit tolv månader i följd (ner från 13,3 procent i mars 2021 till 10,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Helsingborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Helsingborg har högre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Helsingborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 201 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 1 201 arbetsplatsannonser i Helsingborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 150 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Helsingborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor96204
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2690
Lager- och terminalpersonal3780*
Kundtjänstpersonal2871
Företagssäljare4571
Städare2870*
Personliga assistenter2959
Lastbilsförare m.fl.1959
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2945
Kockar och kallskänkor3043

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Helsingborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
HelsingborgSkåne länHela landet
Hela arbetskraften10,3 %−1,5 % 8,9 %−1,7 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda21,6 %−2,4 % 20,5 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar10,3 %−3,0 % 10,4 %−2,8 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−2,6 % 
Bromölla8,9 %−0,4 % 
Burlöv10,8 %−0,9 % 
Båstad5,0 %−1,7 % 
Eslöv8,4 %−1,3 % 
Helsingborg10,3 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,3 %−0,9 % 
Hörby5,9 %−1,6 % 
Höör5,1 %−1,0 % 
Klippan7,5 %−1,5 % 
Kristianstad9,8 %−1,3 % 
Kävlinge4,5 %−1,5 % 
Landskrona10,2 %−2,5 % 
Lomma3,2 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,1 % 
Malmö12,8 %−2,5 % 
Osby7,5 %−1,4 % 
Perstorp12,5 %−1,7 % 
Simrishamn5,9 %−1,7 % 
Sjöbo5,7 %−0,6 % 
Skurup6,6 %−1,5 % 
Staffanstorp4,8 %−0,7 % 
Svalöv6,0 %−1,0 % 
Svedala5,0 %−0,9 % 
Tomelilla7,1 %−0,5 % 
Trelleborg7,8 %−0,9 % 
Vellinge3,4 %−1,5 % 
Ystad5,4 %−1,3 % 
Ängelholm5,1 %−1,4 % 
Åstorp10,1 %−1,1 % 
Örkelljunga6,3 %−1,6 % 
Östra Göinge11,1 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−3,7 % 
Bromölla24,1 %−0,4 % 
Burlöv17,5 %−0,4 % 
Båstad13,5 %−4,6 % 
Eslöv20,2 %−2,5 % 
Helsingborg21,6 %−2,4 % 
Hässleholm22,6 %−2,7 % 
Höganäs13,1 %−2,5 % 
Hörby15,8 %−3,3 % 
Höör12,2 %−3,6 % 
Klippan16,6 %−2,9 % 
Kristianstad26,6 %−2,3 % 
Kävlinge14,4 %−3,4 % 
Landskrona19,3 %−4,0 % 
Lomma11,7 %−1,6 % 
Lund15,2 %−2,0 % 
Malmö23,2 %−3,6 % 
Osby21,1 %−2,1 % 
Perstorp28,3 %−5,5 % 
Simrishamn15,2 %−4,8 % 
Sjöbo13,8 %−2,7 % 
Skurup16,7 %−4,1 % 
Staffanstorp10,4 %−1,7 % 
Svalöv12,1 %−2,6 % 
Svedala12,3 %−3,2 % 
Tomelilla18,2 %−1,3 % 
Trelleborg17,9 %−0,8 % 
Vellinge7,0 %−5,1 % 
Ystad16,6 %−3,0 % 
Ängelholm14,3 %−2,8 % 
Åstorp20,0 %−2,9 % 
Örkelljunga14,8 %−5,1 % 
Östra Göinge30,0 %−7,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,0 %−5,5 % 
Bromölla14,6 %−2,5 % 
Burlöv13,8 %−2,4 % 
Båstad4,6 %−4,9 % 
Eslöv11,8 %−2,0 % 
Helsingborg10,3 %−3,0 % 
Hässleholm12,5 %−2,4 % 
Höganäs7,9 %−2,6 % 
Hörby9,7 %−4,0 % 
Höör8,5 %−2,4 % 
Klippan8,6 %−6,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,6 % 
Kävlinge8,2 %−4,3 % 
Landskrona11,2 %−3,2 % 
Lomma4,8 %−1,6 % 
Lund5,4 %−1,8 % 
Malmö13,4 %−3,2 % 
Osby10,1 %−4,6 % 
Perstorp12,8 %−7,4 % 
Simrishamn7,4 %−1,6 % 
Sjöbo8,3 %−3,3 % 
Skurup10,5 %−1,2 % 
Staffanstorp8,8 %−1,5 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,2 %−1,4 % 
Tomelilla8,5 %−1,1 % 
Trelleborg9,4 %−2,4 % 
Vellinge4,3 %−2,4 % 
Ystad7,2 %−2,8 % 
Ängelholm6,6 %−2,3 % 
Åstorp13,5 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,2 % 
Östra Göinge16,4 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.