Lägsta arbetslösheten på fyra år i Kungsbacka

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Kungsbacka kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kungsbacka kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan maj 2017.

Under mars månad rapporterade Kungsbacka en total arbetslöshet på 2,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 206 av 41 586 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (551 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Kungsbacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan maj 2017.

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (2,9 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Hylte har den högsta (9,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,0 procent i Kungsbacka under mars månad, motsvarande 475 av 4 318 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−78 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 11,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2017.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,1 procentenheter i Kungsbacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I mars var 3,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 152 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 83 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit 13 månader i följd (ner från 5,9 procent i februari 2021 till 3,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

340 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 340 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 620 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter2874
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1250
Grundutbildade sjuksköterskor2037
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1734
Idrottstränare och instruktörer m.fl.1425
Grundskollärare1025
Träarbetare, snickare m.fl.624
Vårdare, boendestödjare918
Butikssäljare, fackhandel1517
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter917

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften2,9 %−1,2 % 5,4 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda11,0 %−1,9 % 16,9 %−2,8 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar3,9 %−1,7 % 6,0 %−2,6 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg6,3 %−1,3 % 
Halmstad7,6 %−1,3 % 
Hylte9,0 %−2,2 % 
Kungsbacka2,9 %−1,2 % 
Laholm5,8 %−1,3 % 
Varberg3,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg18,9 %−2,9 % 
Halmstad19,8 %−2,0 % 
Hylte22,1 %−4,7 % 
Kungsbacka11,0 %−1,9 % 
Laholm17,0 %−3,7 % 
Varberg11,5 %−3,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg6,9 %−2,6 % 
Halmstad7,6 %−3,1 % 
Hylte8,4 %−5,6 % 
Kungsbacka3,9 %−1,7 % 
Laholm7,5 %−2,9 % 
Varberg4,4 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.