Arbetslösheten minskar i Falkenberg

Falkenbergs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Falkenbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Falkenbergs kommun. Även i hela Halland sjunker arbetslösheten.

Under mars månad rapporterade Falkenberg en total arbetslöshet på 6,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 393 av 22 111 invånare i åldern 16 till 64 år i Falkenbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (338 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Falkenberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Falkenberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Falkenberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (6,3 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (2,9 procent), medan Hylte har den högsta (9,0 procent). För att Falkenberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 752 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,9 procent i Falkenberg under mars månad, motsvarande 790 av 4 180 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−147 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,3 till 18,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,6 procentenheter i Falkenberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Falkenberg som i andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I mars var 6,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 158 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 89 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Falkenberg sjunkit tolv månader i följd (ner från 9,5 procent i mars 2021 till 6,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Falkenberg högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

322 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 322 arbetsplatsannonser i Falkenbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 540 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Falkenbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1569
Grundskollärare4547
Personliga assistenter1741
Barnskötare1426
Förskollärare1625
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering925*
Fritidspedagoger1416
Kockar och kallskänkor812
Handpaketerare och andra fabriksarbetare110
Lager- och terminalpersonal710

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Falkenbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
FalkenbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften6,3 %−1,3 % 5,4 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda18,9 %−2,9 % 16,9 %−2,8 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar6,9 %−2,6 % 6,0 %−2,6 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg6,3 %−1,3 % 
Halmstad7,6 %−1,3 % 
Hylte9,0 %−2,2 % 
Kungsbacka2,9 %−1,2 % 
Laholm5,8 %−1,3 % 
Varberg3,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg18,9 %−2,9 % 
Halmstad19,8 %−2,0 % 
Hylte22,1 %−4,7 % 
Kungsbacka11,0 %−1,9 % 
Laholm17,0 %−3,7 % 
Varberg11,5 %−3,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg6,9 %−2,6 % 
Halmstad7,6 %−3,1 % 
Hylte8,4 %−5,6 % 
Kungsbacka3,9 %−1,7 % 
Laholm7,5 %−2,9 % 
Varberg4,4 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.