Lägsta arbetslösheten på sju år i Hylte

Hylte kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hylte kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hylte kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2014.

Under mars månad rapporterade Hylte en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,2 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 435 av 4 833 invånare i åldern 16 till 64 år i Hylte kommun var inskrivna som arbetssökande (139 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Hylte är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,2 till 9,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2014.

Graf: Arbetslöshet i Hylte kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hylte är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Hylte. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hylte alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (9,0 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Hylte har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Kungsbacka har den lägsta (2,9 procent). För att Hylte skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 295 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,1 procent i Hylte under mars månad, motsvarande 303 av 1 371 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−111 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,8 till 22,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,1 procentenheter i Hylte. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hylte kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hylte om man jämför med andra kommuner i Halland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,6 procentenheter). I mars var 8,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 35 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 33 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hylte sjunkit tolv månader i följd (ner från 14,0 procent i mars 2021 till 8,4 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hylte kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hylte högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hylte kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

67 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 67 arbetsplatsannonser i Hylte kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hylte kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Truckförare212
Grundskollärare610
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete58
Lager- och terminalpersonal48
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri26*
Grundutbildade sjuksköterskor35
Städare34
Personliga assistenter34
Företagssäljare24
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Hylte kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
HylteHallands länHela landet
Hela arbetskraften9,0 %−2,2 % 5,4 %−1,3 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda22,1 %−4,7 % 16,9 %−2,8 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar8,4 %−5,6 % 6,0 %−2,6 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg6,3 %−1,3 % 
Halmstad7,6 %−1,3 % 
Hylte9,0 %−2,2 % 
Kungsbacka2,9 %−1,2 % 
Laholm5,8 %−1,3 % 
Varberg3,8 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg18,9 %−2,9 % 
Halmstad19,8 %−2,0 % 
Hylte22,1 %−4,7 % 
Kungsbacka11,0 %−1,9 % 
Laholm17,0 %−3,7 % 
Varberg11,5 %−3,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Falkenberg6,9 %−2,6 % 
Halmstad7,6 %−3,1 % 
Hylte8,4 %−5,6 % 
Kungsbacka3,9 %−1,7 % 
Laholm7,5 %−2,9 % 
Varberg4,4 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.