Arbetslösheten i Bjuv faller mer än i andra kommuner i Skåne

Bjuvs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Bjuvs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Skåne län såg en minskande arbetslöshet i mars. Bjuv var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under mars månad rapporterade Bjuv en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,6 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 650 av 7 386 invånare i åldern 16 till 64 år i Bjuvs kommun var inskrivna som arbetssökande (219 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Bjuv är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 8,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2019.

Graf: Arbetslöshet i Bjuvs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Bjuv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Bjuv. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Bjuv nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Skåne län. Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,8 procent). För att Bjuv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 414 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,8 procent i Bjuv under mars månad, motsvarande 379 av 2 129 personer. Det är 3,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−79 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,7 till 17,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,0 procentenheter i Bjuv. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjuvs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Bjuv om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,5 procentenheter). I mars var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 85 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 53 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Bjuv sjunkit tio månader i följd (ner från 14,5 procent i maj 2021 till 12,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2020.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjuvs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Bjuv har ungefär samma total arbetslöshet som Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 1,6 procentenheter högre i Bjuv.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjuvs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

57 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 57 arbetsplatsannonser i Bjuvs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Bjuvs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal216
Lastbilsförare m.fl.35
Restaurang- och köksbiträden m.fl.25
Betongarbetare25
Truckförare24
Svetsare och gasskärare34
Grundskollärare44
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering23*
Grundutbildade sjuksköterskor33
Tandläkare23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Bjuvs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
BjuvSkåne länHela landet
Hela arbetskraften8,8 %−2,6 % 8,9 %−1,7 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda17,8 %−3,7 % 20,5 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,0 %−5,5 % 10,4 %−2,8 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−2,6 % 
Bromölla8,9 %−0,4 % 
Burlöv10,8 %−0,9 % 
Båstad5,0 %−1,7 % 
Eslöv8,4 %−1,3 % 
Helsingborg10,3 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,3 %−0,9 % 
Hörby5,9 %−1,6 % 
Höör5,1 %−1,0 % 
Klippan7,5 %−1,5 % 
Kristianstad9,8 %−1,3 % 
Kävlinge4,5 %−1,5 % 
Landskrona10,2 %−2,5 % 
Lomma3,2 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,1 % 
Malmö12,8 %−2,5 % 
Osby7,5 %−1,4 % 
Perstorp12,5 %−1,7 % 
Simrishamn5,9 %−1,7 % 
Sjöbo5,7 %−0,6 % 
Skurup6,6 %−1,5 % 
Staffanstorp4,8 %−0,7 % 
Svalöv6,0 %−1,0 % 
Svedala5,0 %−0,9 % 
Tomelilla7,1 %−0,5 % 
Trelleborg7,8 %−0,9 % 
Vellinge3,4 %−1,5 % 
Ystad5,4 %−1,3 % 
Ängelholm5,1 %−1,4 % 
Åstorp10,1 %−1,1 % 
Örkelljunga6,3 %−1,6 % 
Östra Göinge11,1 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−3,7 % 
Bromölla24,1 %−0,4 % 
Burlöv17,5 %−0,4 % 
Båstad13,5 %−4,6 % 
Eslöv20,2 %−2,5 % 
Helsingborg21,6 %−2,4 % 
Hässleholm22,6 %−2,7 % 
Höganäs13,1 %−2,5 % 
Hörby15,8 %−3,3 % 
Höör12,2 %−3,6 % 
Klippan16,6 %−2,9 % 
Kristianstad26,6 %−2,3 % 
Kävlinge14,4 %−3,4 % 
Landskrona19,3 %−4,0 % 
Lomma11,7 %−1,6 % 
Lund15,2 %−2,0 % 
Malmö23,2 %−3,6 % 
Osby21,1 %−2,1 % 
Perstorp28,3 %−5,5 % 
Simrishamn15,2 %−4,8 % 
Sjöbo13,8 %−2,7 % 
Skurup16,7 %−4,1 % 
Staffanstorp10,4 %−1,7 % 
Svalöv12,1 %−2,6 % 
Svedala12,3 %−3,2 % 
Tomelilla18,2 %−1,3 % 
Trelleborg17,9 %−0,8 % 
Vellinge7,0 %−5,1 % 
Ystad16,6 %−3,0 % 
Ängelholm14,3 %−2,8 % 
Åstorp20,0 %−2,9 % 
Örkelljunga14,8 %−5,1 % 
Östra Göinge30,0 %−7,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,0 %−5,5 % 
Bromölla14,6 %−2,5 % 
Burlöv13,8 %−2,4 % 
Båstad4,6 %−4,9 % 
Eslöv11,8 %−2,0 % 
Helsingborg10,3 %−3,0 % 
Hässleholm12,5 %−2,4 % 
Höganäs7,9 %−2,6 % 
Hörby9,7 %−4,0 % 
Höör8,5 %−2,4 % 
Klippan8,6 %−6,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,6 % 
Kävlinge8,2 %−4,3 % 
Landskrona11,2 %−3,2 % 
Lomma4,8 %−1,6 % 
Lund5,4 %−1,8 % 
Malmö13,4 %−3,2 % 
Osby10,1 %−4,6 % 
Perstorp12,8 %−7,4 % 
Simrishamn7,4 %−1,6 % 
Sjöbo8,3 %−3,3 % 
Skurup10,5 %−1,2 % 
Staffanstorp8,8 %−1,5 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,2 %−1,4 % 
Tomelilla8,5 %−1,1 % 
Trelleborg9,4 %−2,4 % 
Vellinge4,3 %−2,4 % 
Ystad7,2 %−2,8 % 
Ängelholm6,6 %−2,3 % 
Åstorp13,5 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,2 % 
Östra Göinge16,4 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.