Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på åtta år i Perstorp

Perstorps kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Perstorps kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Perstorps kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2013.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Perstorps kommun med 5,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 28,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under mars månad rapporterade Perstorp en total arbetslöshet på 12,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 405 av 3 240 invånare i åldern 16 till 64 år i Perstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (75 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Perstorp är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 14,2 till 12,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Perstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjuv där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Perstorp alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (12,5 procent i kommunen, jämfört med 8,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,8 procent). För att Perstorp skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 301 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent). Perstorps arbetslöshet sticker ut som den näst högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,3 procent i Perstorp under mars månad, motsvarande 270 av 954 personer. Det är 5,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−48 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 34,5 till 28,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,8 procentenheter i Perstorp. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Perstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−7,4 procentenheter). I mars var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 42 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 28 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Perstorp sjunkit tolv månader i följd (ner från 20,2 procent i mars 2021 till 12,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Perstorp högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

45 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 45 arbetsplatsannonser i Perstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Perstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare112
Grundskollärare49
Lager- och terminalpersonal26
Personliga assistenter56
Grundutbildade sjuksköterskor45
Förskollärare14
Kundtjänstpersonal23
Fysioterapeuter och sjukgymnaster23
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering23*
Truckförare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Perstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
PerstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften12,5 %−1,7 % 8,9 %−1,7 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda28,3 %−5,5 % 20,5 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,8 %−7,4 % 10,4 %−2,8 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−2,6 % 
Bromölla8,9 %−0,4 % 
Burlöv10,8 %−0,9 % 
Båstad5,0 %−1,7 % 
Eslöv8,4 %−1,3 % 
Helsingborg10,3 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,3 %−0,9 % 
Hörby5,9 %−1,6 % 
Höör5,1 %−1,0 % 
Klippan7,5 %−1,5 % 
Kristianstad9,8 %−1,3 % 
Kävlinge4,5 %−1,5 % 
Landskrona10,2 %−2,5 % 
Lomma3,2 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,1 % 
Malmö12,8 %−2,5 % 
Osby7,5 %−1,4 % 
Perstorp12,5 %−1,7 % 
Simrishamn5,9 %−1,7 % 
Sjöbo5,7 %−0,6 % 
Skurup6,6 %−1,5 % 
Staffanstorp4,8 %−0,7 % 
Svalöv6,0 %−1,0 % 
Svedala5,0 %−0,9 % 
Tomelilla7,1 %−0,5 % 
Trelleborg7,8 %−0,9 % 
Vellinge3,4 %−1,5 % 
Ystad5,4 %−1,3 % 
Ängelholm5,1 %−1,4 % 
Åstorp10,1 %−1,1 % 
Örkelljunga6,3 %−1,6 % 
Östra Göinge11,1 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−3,7 % 
Bromölla24,1 %−0,4 % 
Burlöv17,5 %−0,4 % 
Båstad13,5 %−4,6 % 
Eslöv20,2 %−2,5 % 
Helsingborg21,6 %−2,4 % 
Hässleholm22,6 %−2,7 % 
Höganäs13,1 %−2,5 % 
Hörby15,8 %−3,3 % 
Höör12,2 %−3,6 % 
Klippan16,6 %−2,9 % 
Kristianstad26,6 %−2,3 % 
Kävlinge14,4 %−3,4 % 
Landskrona19,3 %−4,0 % 
Lomma11,7 %−1,6 % 
Lund15,2 %−2,0 % 
Malmö23,2 %−3,6 % 
Osby21,1 %−2,1 % 
Perstorp28,3 %−5,5 % 
Simrishamn15,2 %−4,8 % 
Sjöbo13,8 %−2,7 % 
Skurup16,7 %−4,1 % 
Staffanstorp10,4 %−1,7 % 
Svalöv12,1 %−2,6 % 
Svedala12,3 %−3,2 % 
Tomelilla18,2 %−1,3 % 
Trelleborg17,9 %−0,8 % 
Vellinge7,0 %−5,1 % 
Ystad16,6 %−3,0 % 
Ängelholm14,3 %−2,8 % 
Åstorp20,0 %−2,9 % 
Örkelljunga14,8 %−5,1 % 
Östra Göinge30,0 %−7,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,0 %−5,5 % 
Bromölla14,6 %−2,5 % 
Burlöv13,8 %−2,4 % 
Båstad4,6 %−4,9 % 
Eslöv11,8 %−2,0 % 
Helsingborg10,3 %−3,0 % 
Hässleholm12,5 %−2,4 % 
Höganäs7,9 %−2,6 % 
Hörby9,7 %−4,0 % 
Höör8,5 %−2,4 % 
Klippan8,6 %−6,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,6 % 
Kävlinge8,2 %−4,3 % 
Landskrona11,2 %−3,2 % 
Lomma4,8 %−1,6 % 
Lund5,4 %−1,8 % 
Malmö13,4 %−3,2 % 
Osby10,1 %−4,6 % 
Perstorp12,8 %−7,4 % 
Simrishamn7,4 %−1,6 % 
Sjöbo8,3 %−3,3 % 
Skurup10,5 %−1,2 % 
Staffanstorp8,8 %−1,5 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,2 %−1,4 % 
Tomelilla8,5 %−1,1 % 
Trelleborg9,4 %−2,4 % 
Vellinge4,3 %−2,4 % 
Ystad7,2 %−2,8 % 
Ängelholm6,6 %−2,3 % 
Åstorp13,5 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,2 % 
Östra Göinge16,4 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.