Så bostadsmarknaden i Bjuvs kommun.

Priserna på villor går neråt betydligt i Bjuv

Villapriserna har gått ner i Bjuvs kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 11 procent.
Priserna på villor går neråt betydligt i Bjuv
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Bjuv under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Bjuvs kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Bjuv under mandatperioden

Så utvecklas skolan i Bjuv

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Bjuv.
Så utvecklas skolan i Bjuv

Ökat bostadsbyggande i Bjuv

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Bjuvs kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Bjuv
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Bjuv under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Bjuvs kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Bjuv under mandatperioden

Äldre än en månad

Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Bjuv

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Bjuvs ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Bjuv
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Bjuvs boenden

Enligt den nya lagen ska Bjuvs kommun ordna boende åt 28 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Bjuvs boenden
elbil som laddar

Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Skåne län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni
De senaste coronasiffrorna i Skåne.

Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, fler nya bekräftade fall och fler tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Skåne län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 25.
Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

186 personer fick ekonomiskt bistånd i Bjuv i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Bjuvs kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 1,2 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
186 personer fick ekonomiskt bistånd i Bjuv i maj