Två flygplan på en flygplats

Färre december­flyg än året innan i Skåne

Det landade färre flyg i Skåne län än året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Färre decemberflyg än året innan i Skåne
Läget på elmarknaden  i Bjuv.

Priserna ökar i Bjuv: Läget på elmarknaden i december

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större import än export under 141 timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Bjuv: Läget på elmarknaden i december

Äldre än en månad

Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Bjuv

Snö på julafton är väldigt sällsynt i Bjuv. Med klimatförändringen minskar snöchanserna ytterligare. Enligt SMHI:s scenarier kommer Bjuvs kommun bara att ha enstaka snödagar kvar i slutet av seklet.
Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Bjuv
flygplan i luften

Fler november­flyg än i fjol i Skåne

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler novemberflyg än i fjol i Skåne
Läget på elmarknaden  i Bjuv.

Priserna ökar i Bjuv: Läget på elmarknaden i november

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Bjuv: Läget på elmarknaden i november
elbil som laddar

Laddstöd går till rika kommuner – Bjuv ligger under snittet

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Bjuvborna får mindre än snittet– och mindre än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.
Laddstöd går till rika kommuner – Bjuv ligger under snittet
SAS-flygplan på marken

Fler oktober­flyg än i fjol i Skåne

Det landade fler flyg i Skåne län än förra året i oktober. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler oktoberflyg än i fjol i Skåne

Rekordstor andel av nya bilar laddbara i Bjuv

Under tredje kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Bjuvs kommun rena elbilar eller laddhybrider. Det är fler än något kvartal tidigare. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.
Rekordstor andel av nya bilar laddbara i Bjuv

Fem år kvar på Bjuvs koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Bjuv på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2027, enligt beräkningar från Klimatkollen.
Fem år kvar på Bjuvs koldioxidbudget

Industrin står för störst del av utsläppen i Bjuv

48 procent av utsläppen av växthusgaser i Bjuv kommer från industrin. Men 2020 stod sektorn för den största utsläppsminskningen i kommunen.
Industrin står för störst del av utsläppen i Bjuv
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler flyg i Skåne i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Skåne län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg i Skåne i augusti
Två flygplan på en flygplats

881 flyg landade i Skåne under juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. Även i Skåne län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
881 flyg landade i Skåne under juli
Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne
elbil som laddar

Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Skåne län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni