Hund som leker i snö

Ella och Zelda sticker ut bland hundnamnen i Lund

Molly är det vanligaste hundnamnet i Lunds kommun, precis som i riket som helhet, enligt färsk data från Jordbruksverket. Molly är just nu det vanligaste hundnamnet i landets samtliga 21 län, och ohotat populärast i landet.
Ella och Zelda sticker ut bland hundnamnen i Lund

Äldre än en vecka

Två flygplan på en flygplats

Färre december­flyg än året innan i Skåne

Det landade färre flyg i Skåne län än året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Färre decemberflyg än året innan i Skåne
Så bostadsmarknaden i Lunds kommun.

Priserna på bostadsrätter går neråt kännbart i Lund

Priserna på bostadsrätter har gått ner i Lunds kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 6 procent.
Priserna på bostadsrätter går neråt kännbart i Lund
Läget på elmarknaden  i Lund.

Priserna ökar i Lund: Läget på elmarknaden i december

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större import än export under 141 timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Lund: Läget på elmarknaden i december

Billig el i Lund i morgon

Elpriset i elområde 4, som Lunds kommun tillhör, ligger i morgon på 10 öre per kWh. Det är ovanligt lågt för den här tiden på året.
Billig el i Lund i morgon

Relativt lugn trafikhelg på de stora vägarna i Skåne

Under julhelgen inträffade 29 olyckor längs de stora vägarna i Skåne län. Det är färre än under en genomsnittlig vecka, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Relativt lugn trafikhelg på de stora vägarna i Skåne

Äldre än en månad

Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Lund

Julsnön har mest lyst med sin frånvaro i Lund under de senaste åren. Med klimatförändringen minskar snöchanserna år för år. Enligt SMHI:s scenarier kommer Lunds kommun bara att ha enstaka snödagar kvar i slutet av seklet.
Framtidens vintrar: Små utsikter till snö i Lund

Efter pandemin: Fortsatt långa vänte­tider i Skåne

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation.  Även i Skåne län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.
Efter pandemin: Fortsatt långa väntetider i Skåne