Över två års nedgång i arbetslöshet fortsätter i Tomelilla

Tomelilla kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan november 2020 har arbetslösheten i Tomelilla kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Tomelilla kommun en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 426 av 6 174 invånare i åldern 16 till 64 år i Tomelilla kommun var inskrivna som arbetssökande (62 färre än i december i fjol).

Det är 25:e månaden i följd som arbetslösheten i Tomelilla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 6,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Tomelilla kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Tomelilla är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Östra Göinge, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Tomelilla hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (6,9 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Perstorp har den högsta (13,2 procent). För att Tomelilla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 228 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,9 procent i Tomelilla under december månad, motsvarande 172 av 961 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−14 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,3 till 17,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,0 procentenheter i Tomelilla. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Tomelilla kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Tomelilla om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,4 procentenheter). I december var 8,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 56 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Tomelilla kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Tomelilla lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Tomelilla kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

42 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 42 arbetsplatsannonser i Tomelilla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Tomelilla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare463
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering341
Personliga assistenter710
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter13
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.33
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik33
Inköps- och orderassistenter12
Tandsköterskor12
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.22
Begravnings- och krematoriepersonal12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Tomelilla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
TomelillaSkåne länHela landet
Hela arbetskraften6,9 %−0,8 % 8,6 %−0,7 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda17,9 %−2,1 % 19,9 %−1,5 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar8,9 %−1,4 % 10,2 %−0,8 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,1 %−0,6 % 
Bromölla8,6 %−0,3 % 
Burlöv11,1 %−0,4 % 
Båstad5,3 %−0,4 % 
Eslöv7,4 %−1,0 % 
Helsingborg10,2 %−0,6 % 
Hässleholm9,1 %−0,2 % 
Höganäs5,3 %−0,4 % 
Hörby5,4 %−0,8 % 
Höör5,1 %−0,4 % 
Klippan6,9 %−1,2 % 
Kristianstad9,5 %−0,6 % 
Kävlinge4,4 %−0,6 % 
Landskrona10,0 %−1,1 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund5,9 %−0,5 % 
Malmö12,3 %−1,0 % 
Osby7,9 %−0,1 % 
Perstorp13,2 %−0,5 % 
Simrishamn6,3 %−0,2 % 
Sjöbo5,2 %−1,0 % 
Skurup6,4 %−0,5 % 
Staffanstorp4,6 %−0,3 % 
Svalöv6,0 %−0,6 % 
Svedala4,7 %−0,8 % 
Tomelilla6,9 %−0,8 % 
Trelleborg7,5 %−0,6 % 
Vellinge3,4 %−0,2 % 
Ystad5,3 %−0,5 % 
Ängelholm5,2 %−0,6 % 
Åstorp10,0 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %−0,3 % 
Östra Göinge10,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv18,2 %−1,5 % 
Bromölla22,8 %−2,4 % 
Burlöv17,7 %−0,6 % 
Båstad13,8 %−2,0 % 
Eslöv18,0 %−2,9 % 
Helsingborg21,5 %−1,1 % 
Hässleholm22,8 %−0,8 % 
Höganäs13,8 %−0,8 % 
Hörby13,4 %−2,5 % 
Höör12,0 %−1,5 % 
Klippan15,5 %−2,0 % 
Kristianstad25,8 %−1,4 % 
Kävlinge14,2 %−1,2 % 
Landskrona19,5 %−1,1 % 
Lomma12,2 %+1,1 % 
Lund14,1 %−1,3 % 
Malmö22,2 %−1,7 % 
Osby21,8 %+0,2 % 
Perstorp29,0 %−3,6 % 
Simrishamn16,0 %−1,0 % 
Sjöbo12,6 %−2,1 % 
Skurup15,2 %−2,1 % 
Staffanstorp10,2 %−0,9 % 
Svalöv13,3 %−0,8 % 
Svedala12,3 %−1,0 % 
Tomelilla17,9 %−2,1 % 
Trelleborg16,9 %−1,2 % 
Vellinge8,2 %−0,2 % 
Ystad16,8 %−0,3 % 
Ängelholm13,8 %−2,2 % 
Åstorp19,6 %−1,5 % 
Örkelljunga16,4 %+0,1 % 
Östra Göinge26,0 %−7,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv12,5 %−1,3 % 
Bromölla16,0 %+0,5 % 
Burlöv12,2 %−1,7 % 
Båstad7,3 %+1,7 % 
Eslöv10,1 %−1,2 % 
Helsingborg11,6 %+0,4 % 
Hässleholm12,3 %−0,5 % 
Höganäs9,4 %+1,5 % 
Hörby7,6 %−1,6 % 
Höör7,0 %−1,9 % 
Klippan8,4 %−1,5 % 
Kristianstad12,2 %−1,3 % 
Kävlinge8,3 %−1,5 % 
Landskrona11,6 %−1,2 % 
Lomma6,4 %+1,0 % 
Lund5,2 %−0,4 % 
Malmö12,5 %−1,2 % 
Osby11,4 %−0,8 % 
Perstorp14,3 %−1,5 % 
Simrishamn7,9 %−0,1 % 
Sjöbo8,3 %−0,9 % 
Skurup9,5 %−1,9 % 
Staffanstorp6,7 %−1,9 % 
Svalöv8,9 %−2,4 % 
Svedala8,2 %−0,6 % 
Tomelilla8,9 %−1,4 % 
Trelleborg8,5 %−1,1 % 
Vellinge4,9 %+0,5 % 
Ystad7,3 %−1,1 % 
Ängelholm6,6 %−0,4 % 
Åstorp14,8 %+1,2 % 
Örkelljunga6,0 %−2,6 % 
Östra Göinge15,3 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.