En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Tomelilla under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Tomelilla kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Tomelilla under mandatperioden

Äldre än en vecka

Så utvecklas skolan i Tomelilla

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Tomelilla.
Så utvecklas skolan i Tomelilla

Ökat bostadsbyggande i Tomelilla

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Tomelilla kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Tomelilla
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Tomelilla under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Tomelilla kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Tomelilla under mandatperioden
Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Tomelilla

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Tomelillas ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Tomelilla

Äldre än en månad

Så bostadsmarknaden i Tomelilla kommun.

Många försäljningar av bostadsrätter i Tomelilla

Mellan april och juni såldes 20 bostadsrätter i Tomelilla kommun. Det är relativt många sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.
Många försäljningar av bostadsrätter i Tomelilla
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Tomelillas boenden

Enligt den nya lagen ska Tomelilla kommun ordna boende åt 23 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Tomelillas boenden
elbil som laddar

Laddbara bilar allt vanligare – men Tomelilla halkar efter resten av länet

Under andra kvartalet var två av tio nyregistrerade bilar i Tomelilla kommun rena elbilar eller laddhybrider. Det är den lägsta andelen i Skåne. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Laddbara bilar allt vanligare – men Tomelilla halkar efter resten av länet
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni
De senaste coronasiffrorna i Skåne.

Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, fler nya bekräftade fall och fler tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Skåne län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 25.
Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Tomelilla i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Tomelilla kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Tomelilla i maj