Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Hässleholm

Hässleholms kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Hässleholms kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen.

Under december månad rapporterade Hässleholms kommun en total arbetslöshet på 9,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 220 av 24 396 invånare i åldern 16 till 64 år i Hässleholms kommun var inskrivna som arbetssökande (98 färre än i december i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Hässleholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 9,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Hässleholms kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Hässleholm är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Östra Göinge, där arbetslösheten sjunker med 1,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hässleholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (9,1 procent i kommunen, jämfört med 8,6 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Perstorp har den högsta (13,2 procent). För att Hässleholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 439 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i december jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 265 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna, Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,8 procent i Hässleholm under december månad, motsvarande 1 131 av 4 961 personer. Det är 0,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−36 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 22,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Hässleholm. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hässleholms kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Hässleholm som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I december var 12,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 301 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 34 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hässleholm sjunkit 20 månader i följd (ner från 14,4 procent i april 2021 till 12,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hässleholms kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hässleholm högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hässleholms kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

266 annonser om lediga jobb just nu

Den 17 januari fanns det sammanlagt 266 arbetsplatsannonser i Hässleholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 470 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Hässleholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Restaurang- och köksbiträden m.fl.332
Grundutbildade sjuksköterskor2332
Svetsare och gasskärare924
Fritidspedagoger321*
Personliga assistenter921
Idrottstränare och instruktörer m.fl.320
Vaktmästare m.fl.120
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1218*
Truckförare814
Butikssäljare, fackhandel314

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 17 januari av utannonserade jobb där Hässleholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i december
HässleholmSkåne länHela landet
Hela arbetskraften9,1 %−0,2 % 8,6 %−0,7 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda22,8 %−0,8 % 19,9 %−1,5 % 16,6 %−1,2 % 
Bland ungdomar12,3 %−0,5 % 10,2 %−0,8 % 8,1 %−0,6 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,1 %−0,6 % 
Bromölla8,6 %−0,3 % 
Burlöv11,1 %−0,4 % 
Båstad5,3 %−0,4 % 
Eslöv7,4 %−1,0 % 
Helsingborg10,2 %−0,6 % 
Hässleholm9,1 %−0,2 % 
Höganäs5,3 %−0,4 % 
Hörby5,4 %−0,8 % 
Höör5,1 %−0,4 % 
Klippan6,9 %−1,2 % 
Kristianstad9,5 %−0,6 % 
Kävlinge4,4 %−0,6 % 
Landskrona10,0 %−1,1 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund5,9 %−0,5 % 
Malmö12,3 %−1,0 % 
Osby7,9 %−0,1 % 
Perstorp13,2 %−0,5 % 
Simrishamn6,3 %−0,2 % 
Sjöbo5,2 %−1,0 % 
Skurup6,4 %−0,5 % 
Staffanstorp4,6 %−0,3 % 
Svalöv6,0 %−0,6 % 
Svedala4,7 %−0,8 % 
Tomelilla6,9 %−0,8 % 
Trelleborg7,5 %−0,6 % 
Vellinge3,4 %−0,2 % 
Ystad5,3 %−0,5 % 
Ängelholm5,2 %−0,6 % 
Åstorp10,0 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %−0,3 % 
Östra Göinge10,0 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv18,2 %−1,5 % 
Bromölla22,8 %−2,4 % 
Burlöv17,7 %−0,6 % 
Båstad13,8 %−2,0 % 
Eslöv18,0 %−2,9 % 
Helsingborg21,5 %−1,1 % 
Hässleholm22,8 %−0,8 % 
Höganäs13,8 %−0,8 % 
Hörby13,4 %−2,5 % 
Höör12,0 %−1,5 % 
Klippan15,5 %−2,0 % 
Kristianstad25,8 %−1,4 % 
Kävlinge14,2 %−1,2 % 
Landskrona19,5 %−1,1 % 
Lomma12,2 %+1,1 % 
Lund14,1 %−1,3 % 
Malmö22,2 %−1,7 % 
Osby21,8 %+0,2 % 
Perstorp29,0 %−3,6 % 
Simrishamn16,0 %−1,0 % 
Sjöbo12,6 %−2,1 % 
Skurup15,2 %−2,1 % 
Staffanstorp10,2 %−0,9 % 
Svalöv13,3 %−0,8 % 
Svedala12,3 %−1,0 % 
Tomelilla17,9 %−2,1 % 
Trelleborg16,9 %−1,2 % 
Vellinge8,2 %−0,2 % 
Ystad16,8 %−0,3 % 
Ängelholm13,8 %−2,2 % 
Åstorp19,6 %−1,5 % 
Örkelljunga16,4 %+0,1 % 
Östra Göinge26,0 %−7,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i decemberFörändring (12 mån)
Bjuv12,5 %−1,3 % 
Bromölla16,0 %+0,5 % 
Burlöv12,2 %−1,7 % 
Båstad7,3 %+1,7 % 
Eslöv10,1 %−1,2 % 
Helsingborg11,6 %+0,4 % 
Hässleholm12,3 %−0,5 % 
Höganäs9,4 %+1,5 % 
Hörby7,6 %−1,6 % 
Höör7,0 %−1,9 % 
Klippan8,4 %−1,5 % 
Kristianstad12,2 %−1,3 % 
Kävlinge8,3 %−1,5 % 
Landskrona11,6 %−1,2 % 
Lomma6,4 %+1,0 % 
Lund5,2 %−0,4 % 
Malmö12,5 %−1,2 % 
Osby11,4 %−0,8 % 
Perstorp14,3 %−1,5 % 
Simrishamn7,9 %−0,1 % 
Sjöbo8,3 %−0,9 % 
Skurup9,5 %−1,9 % 
Staffanstorp6,7 %−1,9 % 
Svalöv8,9 %−2,4 % 
Svedala8,2 %−0,6 % 
Tomelilla8,9 %−1,4 % 
Trelleborg8,5 %−1,1 % 
Vellinge4,9 %+0,5 % 
Ystad7,3 %−1,1 % 
Ängelholm6,6 %−0,4 % 
Åstorp14,8 %+1,2 % 
Örkelljunga6,0 %−2,6 % 
Östra Göinge15,3 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.