November mest olycks­drabbade månaden i år i Stockholms län

Stockholms län Trafikolyckor

E4 genom Stockholms kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Stockholms län i november. Och olyckorna var ovanligt många. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under november 2022 rapporterades 362 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Stockholms län. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, 58 stycken, längs E4 genom Stockholms kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

Omkring en fjärdedel av olyckorna, 82 stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Stockholms län
Ladda ner den här kartan som pngwebp

I stora delar av södra landet präglas olycksstatistiken av ett snöväder omkring den 20:e och 21:a. Måndagen den 21 november var den i särklass mest olyckdrabbade dagen i riket. I Stockholms län inträffade flest olyckor den under den 30 november, och veckan med flest olyckor var vecka 46, veckan som började den 14 november, med totalt 110 olyckor.

Av olyckorna klassades 62 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Södra länken (väg 75)Stockholmti 1:a, 7.03Väg 75 vid Hammarbytunneln i riktning mot Nacka
Nynäsvägen (väg 73)Haningeon 2:a, 14.32Väg 73 från Trafikplats Handen till Trafikplats Vega i riktning mot Stockholm
Nynäsvägen (väg 73)Stockholmfr 4:e, 11.57Väg 73 vid Trafikplats Sofielundsplan i riktning mot Stockholm
Värmdöleden (väg 222)Nackafr 4:e, 12.38Väg 222 på Värmdöleden mellan Trafikplats Skuru och Trafikplats Skogalund, i riktning mot Slussen.
Gärdestunneln (E4)Stockholmfr 4:e, 13.25E 4 på Norra Länken Stockholm vid Eugeniatunneln, i riktning mot Uppsala.
Södertäljevägen (E4)Botkyrkalö 5:e, 19.11E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm
Uppsalavägen (E4)Sigtunasö 6:e, 15.42E4 vid Trafikplats Rosersberg (179) i riktning mot Stockholm
Kapellskärsvägen (E18)Norrtäljemå 7:e, 11.29E18 vid Hammarby båda riktningarna
Roslagsvägen (E18)Stockholmmå 7:e, 11.34Norra länken vid Avfart Frescati i riktning mot Roslagstull
Essingeleden (E4)Stockholmmå 7:e, 14.52E4 vid Trafikplats Lilla Essingen (159) i riktning mot Södertälje
Enköpingsvägen (E18)Järfällamå 7:e, 16.46E18 från Trafikplats Hjulsta (156) till Trafikplats Barkarby (155) i riktning mot Enköping
Norrtäljevägen (E18)Täbyti 8:e, 6.48E18 vid Trafikplats Arninge i riktning mot Stockholm
E18 Upplands-Broti 8:e, 6.58E18 från Trafikplats Kungsängen (151) till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stockholm
Södertäljevägen (E4)Botkyrkati 8:e, 17.11E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm
Gamla Norrtäljevägen (väg 978)Vallentunati 8:e, 17.30Väg 978 från Össeby Garn till Brollsta båda riktningarna
Uppsalavägen (E4)Solnaon 9:e, 15.50E4 vid Trafikplats Järva Krog (169) i riktning mot Uppsala
Klarastrandsleden (E4)Stockholmto 10:e, 15.47E4.25 vid NSA i riktning mot Norrtull
Väg 258Botkyrkato 10:e, 15.50Väg 258 från Tumba brandstation till Hågelbyleden/Munkhättevägen i riktning mot Tumba
Uppsalavägen (E4)Upplands Väsbyto 10:e, 16.24E4 från Trafikplats Bredden (175) till Trafikplats Glädjen (176) i riktning mot Uppsala
Uppsalavägen (E4)Solnato 10:e, 17.03E4 vid Trafikplats Haga Norra (167) i riktning mot Uppsala
Uppsalavägen (E4)Upplands Väsbymå 14:e, 6.50E4 från Trafikplats Stora Wäsby (177) till Trafikplats Glädjen (176) i riktning mot Stockholm
Värmdöleden (väg 222)Nackati 15:e, 6.21Väg 222 vid Trafikplats Kvarnholmen i riktning mot Slussen
Nynäsvägen (väg 73)Huddingeon 16:e, 6.46Väg 73 från Trafikplats Skogås till Trafikplats Trångsund i riktning mot Stockholm
Nybodakopplet (E4)Stockholmon 16:e, 6.53E4 vid Trafikplats Nyboda (155) i riktning mot Gröndal
Södertäljevägen (E4)Botkyrkaon 16:e, 0.05E4 från Botkyrka kyrka till Botkyrkabacken i riktning mot Södertälje
Södertäljevägen (E4)Botkyrkaon 16:e, 0.20E4 vid Trafikplats Hallunda (146) i riktning mot Södertälje
Väg 75Stockholmto 17:e, 12.32Södra Länken Hammarbytunneln påfart Åbyvägen, Väg 75b 01,585 till Åbyvägspåfarten/Hammarbytunneln
Gamla Strängnäsvägen (väg 576)Nykvarnto 17:e, 17.17Väg 576 från Stenmossen till Bångsta båda riktningarna
Uppsalavägen (E4)Sigtunato 17:e, 17.22E4 från Trafikplats Stora Wäsby (177) till Trafikplats Rosersberg (179) i riktning mot Uppsala
Roslagsvägen (väg 276)Österåkerfr 18:e, 7.59Väg 276 från Stava backe till Runö i riktning mot Åkersberga
Östra Sofielundsavfarten (väg 75)Stockholmfr 18:e, 13.03Väg 75 på Södra Länken vid Anslutning Nynäsvägen, i riktning mot Nacka.
Östra Sofielundsavfarten (väg 75)Stockholmfr 18:e, 13.03Väg 75 på Södra Länken vid Anslutning Nynäsvägen, i riktning mot Nacka.
Huddingevägen (väg 226)Huddingelö 19:e, 17.02Väg 226 från Trafikplats Fullersta till Huddingevägen/Lännavägen i riktning mot Stockholm
E4 Södertäljelö 19:e, 20.51E4 från Trafikplats Järna (141) till Tpl Hölö i riktning mot Nyköping
Väg 226Huddingesö 20:e, 11.25Ågestavägen mellan Väg 226 (Huddingevägen) och Ågesta Broväg i Huddinge kommun
Vassundavägen (väg 263)Sigtunasö 20:e, 21.34Väg 263 från Haga till Sigtuna båda riktningarna
Vassundavägen (väg 263)Sigtunasö 20:e, 21.34Väg 263 från Haga till Sigtuna båda riktningarna
Södertäljevägen (E4)Botkyrkamå 21:a, 4.15E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm
Tyresövägen (väg 229)Stockholmmå 21:a, 10.29Väg 229 från Trafikplats Hedvigslund till Trafikplats Skrubba i riktning mot Stockholm
Stockholmsvägen (E18)Norrtäljemå 21:a, 15.16E18 från Trafikplats Rösa (191) till Trafikplats Ledinge (190) i riktning mot Stockholm
Väg 77Norrtäljemå 21:a, 23.26Väg 77 från Vallby till Finsta båda riktningarna
Södertäljevägen (E4)Botkyrkalö 26:e, 15.21E4 vid Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Stockholm
Södertäljevägen (E4)Stockholmlö 26:e, 16.08E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Bredäng (152) i riktning mot Stockholm
Nynäsvägen (väg 73)Haningelö 26:e, 17.44Väg 561 vid Trafikplats Västerhaninge båda riktningarna
Södra länken (väg 75)Stockholmsö 27:e, 3.37Väg 75 vid Årstatunneln - Södra Länken i riktning mot E4/E20
Södra länken (väg 75)Stockholmsö 27:e, 3.47Väg 75 vid Årstatunneln i riktning mot E4/E20
Hagatunneln (E4)Stockholmmå 28:e, 6.56E4 vid Gärdestunneln - Norra Länken - Hagat i riktning mot Uppsala
Stockholmmå 28:e, 17.37Mårbackagatan från Mårbackagatan/Edsvallabacken till Magelungsvägen/Mårbackagatan i riktning mot Magelungsvägen
Årstalänken (väg 75)Stockholmmå 28:e, 18.11Väg 75 vid Årstalänken i riktning mot Nacka
Stockholmsvägen (E18)Vallentunamå 28:e, 20.23E18 från Trafikplats Söderhall (189) till Trafikplats Brottby (188) i riktning mot Stockholm
Väg 225 Södertäljeti 29:e, 10.32Väg 225 vid Gärtuna båda riktningarna
E4Stockholmti 29:e, 16.01E4 vid Trafikplats Kristineberg (161) i riktning mot Uppsala
E4 Södertäljeti 29:e, 16.50E4 vid Trafikplats Moraberg i riktning mot Nyköping
Uppsalavägen (E4)Solnati 29:e, 17.28E4 vid Trafikplats Frösunda (168) i riktning mot Uppsala
Fågelviksvägen (väg 652)Värmdöon 30:e, 8.15Väg 652 från Rosenlund till Återvall båda riktningarna
Skärgårdsvägen (väg 222)Värmdöon 30:e, 9.07Väg 222 från Trafikplats Gustavsberg till Mölnviksrondellen i riktning mot Stavsnäs
Uppsalavägen (E4)Solnaon 30:e, 10.29E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Uppsala
Hagatunneln (E4)Stockholmon 30:e, 10.37E4 vid Hagatunneln i riktning mot Uppsala
Hagatunneln (E4)Solnaon 30:e, 10.38E4 vid Trafikplats Haga Södra (165) i riktning mot Uppsala
Hagatunneln (E4)Stockholmon 30:e, 10.38E4 Hagatunneln 24 - 23 E4N 58,990 till Hagatunneln 23 E4N 59,065
Norrtäljevägen (väg 76)Norrtäljeon 30:e, 15.26Väg 76 från Estuna Kyrka till Risslingby båda riktningarna
Essingebron (E4)Stockholmon 30:e, 20.10E4 vid Trafikplats Stora Essingen (158) i riktning mot Södertälje

November var årets hittills mest olycksdrabbade månad i Stockholms län. I genomsnitt rapporteras omkring 268 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

I hela landet inträffade drygt 1 700 olyckor under november, vilket är en bra bit över genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 169 på en enda dag, inträffade alltså måndagen den 21 november (måndagen i vecka 47).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge2192v. 45
Dalarna58162v. 47
Gävleborg53143v. 47
Halland68146v. 47
Jämtland30112v. 45
Jönköping991016v. 46
Gotland1141v. 47
Kalmar65195v. 46
Kronoberg4876v. 45
Norrbotten6042v. 45
Örebro691910v. 47
Östergötland871014v. 46
Skåne1834215v. 47
Södermanland61168v. 47
Stockholm3626282v. 46
Uppsala3534v. 47
Värmland4440v. 47
Västerbotten4683v. 47
Västernorrland5561v. 47
Västmanland36143v. 47
Västra Götaland2262714v. 45

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.