226 olyckor längs de stora vägarna i Västra Götaland under november

Västra Götalands län Trafikolyckor

E6 genom Göteborgs kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Västra Götalands län i november. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under november 2022 rapporterades 226 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Västra Götaland. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, 33 stycken, längs E6 genom Göteborgs kommun. Det är samma mönster som under tidigare månader i år.

14 av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Västra Götalands län
Ladda ner den här kartan som pngwebp

I stora delar av södra landet präglas olycksstatistiken av ett snöväder omkring den 20:e och 21:a. Måndagen den 21 november var den i särklass mest olyckdrabbade dagen i riket. I Västra Götaland inträffade flest olyckor den under den 21 november, och veckan med flest olyckor var vecka 45, veckan som började den 7 november, med totalt 56 olyckor.

Av olyckorna klassades 27 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 40 Ulricehamnti 1:a, 22.01Väg 40 från Hössnamotet till Holmarp båda riktningarna i Västra Götalands län
Riksvägen (väg 920)Tanumfr 4:e, 11.56Väg 920 från Tanumshede till Ryland ind.omr båda riktningarna i Västra Götalands län
Norgevägen (E6)Kungälvmå 7:e, 6.19E6 från Nordre Älvbron N till Nordre Älvbron S i riktning mot Malmö i Västra Götalands län
Trollhätteleden (E45)Göteborgmå 7:e, 6.42E45 från Trafikplats Surte S (80) till Agnesbergsmotet i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län
E45 Lilla Edetmå 7:e, 17.33E45 från Trafikplats S Lilla Edetmotet (95) till Cirkulationsplats Glässnäs i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län
Väg 190Göteborgto 10:e, 14.49Bergsjövägen nära Väg 190 (Gråbovägen) i Göteborg kommun
Boråsleden (väg 40)Härrydato 10:e, 16.30Väg 40 från Mölnlyckemotet (72) till Trafikplats Bårhultsmotet i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län
Göteborgsvägen (E45)Vänersborgti 15:e, 16.39E45 från Brålanda till Östebyn båda riktningarna i Västra Götalands län
Väg 47 Varaon 16:e, 9.44Väg 47 från Brunnebergshed till Algutstorp båda riktningarna i Västra Götalands län
Bäckebolsmotet (väg 573)Göteborgfr 18:e, 6.36Väg 573 från Körkarlensgata till Bäckebolsmotet (79) båda riktningarna i Västra Götalands län
Lackarebäcksmotet (E6)Mölndalfr 18:e, 15.35E6 vid Lackarebäcksmotet i riktning mot Malmö i Västra Götalands län
Väg 184 Skaramå 21:a, 6.53Väg 184 från Stensholm till Trafikplats Munkatorp båda riktningarna i Västra Götalands län
Halvorslänk (E6)Göteborgmå 21:a, 8.02E6.22 från Vikansmotet till Vikansmotet N i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län
E45 Vänersborgmå 21:a, 14.22E45 från Kristinelund till Trafikplats Vänersborg båda riktningarna i Västra Götalands län
Varavägen (väg 2509)Essungamå 21:a, 14.47Väg 2509 från Essunga kyrka till Rännelund båda riktningarna i Västra Götalands län
Väg 2511 Essungamå 21:a, 14.57Väg 2511 från Bragnums gård till Larsagården båda riktningarna i Västra Götalands län
Söderleden (E6)Mölndalmå 21:a, 17.29E6.20 vid Fässbergsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län
Väg 1700Boråsti 22:a, 6.43Väg 1700 från Slätthult till Draered båda riktningarna i Västra Götalands län
E6 Tanumti 22:a, 7.01E6 från Tanumsmotet (105) till Rylandsmotet (106) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län
Väg 2011 Trollhättanti 22:a, 11.14Väg 2011 från St Boda till Koberg N båda riktningarna i Västra Götalands län
Väg 46 Falköpingon 23:e, 15.22Väg 46 från Torbjörntorp till Brattelid båda riktningarna i Västra Götalands län
Arlagatan (väg 41)Boråsmå 28:e, 7.05Väg 41 från Trafikplats Bryggaregatan till Annelundsmotet (86) i riktning mot Borås i Västra Götalands län
Marieholmsmotet (E6)Göteborgmå 28:e, 10.52E6.21 vid Ånäsmotet i riktning mot Hisingen/E45 i Västra Götalands län
Väg 2002 Lilla Edetti 29:e, 6.57Väg 2002 från Kärra Ö till Glässnäs båda riktningarna i Västra Götalands län
Edsborgsvägen (E45)Trollhättanti 29:e, 16.42E45 från Cirkulationsplats Trollhättan till Trafikplats Stallbacka i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län
Hisingsleden (E6)Göteborgti 29:e, 17.10E6.20 från Vikansmotet N till Assar Gabrielssons väg i riktning mot Angered i Västra Götalands län
Boråsvägen (väg 40)Göteborgon 30:e, 16.43Väg 40 från Delsjömotet (71) till Kallebäcksmotet (70) i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var februari, med 252 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 206 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

I hela landet inträffade drygt 1 700 olyckor under november, vilket är en bra bit över genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 169 på en enda dag, inträffade alltså måndagen den 21 november (måndagen i vecka 47).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge2192v. 45
Dalarna58162v. 47
Gävleborg53143v. 47
Halland68146v. 47
Jämtland30112v. 45
Jönköping991016v. 46
Gotland1141v. 47
Kalmar65195v. 46
Kronoberg4876v. 45
Norrbotten6042v. 45
Örebro691910v. 47
Östergötland871014v. 46
Skåne1834215v. 47
Södermanland61168v. 47
Stockholm3626282v. 46
Uppsala3534v. 47
Värmland4440v. 47
Västerbotten4683v. 47
Västernorrland5561v. 47
Västmanland36143v. 47
Västra Götaland2262714v. 45

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.