Elva olyckor längs de stora vägarna på Gotland under november

Gotlands län Trafikolyckor

Väg 142 genom Region Gotland och väg 148 genom Region Gotland var de mest olycks­drabbade väg­sträckorna i Gotlands län i november. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy samman­ställt.

Under november 2022 rapporterades elva trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna på Gotland.

Karta över Gotlands län
Ladda ner den här kartan som pngwebp

I stora delar av södra landet präglas olycksstatistiken av ett snöväder omkring den 20:e och 21:a. Måndagen den 21 november var den i särklass mest olyckdrabbade dagen i riket. På Gotland inträffade flest olyckor den under den 19 november och den 21 november, och veckan med flest olyckor var vecka 47, veckan som började den 21 november, med totalt fyra olyckor. Under 24 av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades fyra som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägTidpunktPlats
Väg 699 må 7:e, 11.43Väg 699 från Hammars till Fårö Kyrka båda riktningarna
Väg 142lö 19:e, 9.43Väg 142 från Träkumla Kyrka till Langs Hage båda riktningarna
Väg 143 må 21:a, 6.59Väg 143 från Roma Kyrka till Diskarve båda riktningarna
Väg 144 må 21:a, 16.49Väg 144 från Stånga till Dals båda riktningarna

November var årets hittills mest olycksdrabbade månad på Gotland. I genomsnitt rapporteras omkring 6 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

I hela landet inträffade drygt 1 700 olyckor under november, vilket är en bra bit över genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 169 på en enda dag, inträffade alltså måndagen den 21 november (måndagen i vecka 47).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge2192v. 45
Dalarna58162v. 47
Gävleborg53143v. 47
Halland68146v. 47
Jämtland30112v. 45
Jönköping991016v. 46
Gotland1141v. 47
Kalmar65195v. 46
Kronoberg4876v. 45
Norrbotten6042v. 45
Örebro691910v. 47
Östergötland871014v. 46
Skåne1834215v. 47
Södermanland61168v. 47
Stockholm3626282v. 46
Uppsala3534v. 47
Värmland4440v. 47
Västerbotten4683v. 47
Västernorrland5561v. 47
Västmanland36143v. 47
Västra Götaland2262714v. 45

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.