November mest olycks­drabbade månaden i år i Halland

Hallands län Trafikolyckor

E6 genom Kungsbacka kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Hallands län i november. Och olyckorna var ovanligt många. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under november 2022 rapporterades 68 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Halland. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, sju stycken, längs E6 genom Kungsbacka kommun. Under tidigare månader i år har i stället E6 genom Halmstads kommun haft de flesta olyckorna.

Sex av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Hallands län
Ladda ner den här kartan som pngwebp

I stora delar av södra landet präglas olycksstatistiken av ett snöväder omkring den 20:e och 21:a. Måndagen den 21 november var den i särklass mest olyckdrabbade dagen i riket. I Halland inträffade flest olyckor den under den 21 november, och samma vecka (vecka 47) var också den med flest olyckor, totalt 28 stycken. Under sju av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades 14 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Västra Särövägen (väg 955)Kungsbackafr 11:e, 20.06Väg 955 från Bukärr till Budskär båda riktningarna
Gällingevägen (väg 916)Kungsbackafr 18:e, 17.02Väg 916 från Tom till Gällinge båda riktningarna
Onsalavägen (E6)Kungsbackalö 19:e, 15.09E6.14 från Onsalavägen/Trafikplats Kungsbacka S till Kungsbacka S båda riktningarna
Oskarströmsvägen (väg 635)Halmstadmå 21:a, 13.23Väg 635 från Åled Ö till Sennan båda riktningarna
Väg 533 Laholmmå 21:a, 15.23Väg 533 från Stäme V till Lagered båda riktningarna
E6 Kungsbackamå 21:a, 16.42E6 vid Trafikplats Fjärås (58) i riktning mot Malmö
Väg 153 Falkenbergmå 21:a, 18.56Väg 153 från Gällareds Kyrka till Gällared båda riktningarna
E6 Kungsbackamå 21:a, 21.21E6 vid Trafikplats Frillesås (57) i riktning mot Malmö
Brearedsvägen (väg 908)Kungsbackamå 21:a, 21.47Väg 908 från Breared till Gödatorp båda riktningarna
Väg 653 Halmstadfr 25:e, 21.21Väg 25 från Esmared till Länsgr. Kronobergs/Hallands län vid Hilleshult båda riktningarna
Laholmsvägen (väg 15)Halmstadlö 26:e, 20.49Väg 15 från Fyllebro till Kistinge båda riktningarna
Väg 26 Halmstadmå 28:e, 6.00Väg 26 från Karlstorpsstugan till Åled båda riktningarna
E6 Falkenbergmå 28:e, 14.41E6 från Trafikplats Heberg (49) till Trafikplats Slöinge (48) i riktning mot Malmö
E6 Kungsbackamå 28:e, 14.58E6 vid Trafikplats Kungsbacka S (59) i riktning mot Malmö

November var årets hittills mest olycksdrabbade månad i Halland. I genomsnitt rapporteras omkring 48 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

I hela landet inträffade drygt 1 700 olyckor under november, vilket är en bra bit över genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 169 på en enda dag, inträffade alltså måndagen den 21 november (måndagen i vecka 47).

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge2192v. 45
Dalarna58162v. 47
Gävleborg53143v. 47
Halland68146v. 47
Jämtland30112v. 45
Jönköping991016v. 46
Gotland1141v. 47
Kalmar65195v. 46
Kronoberg4876v. 45
Norrbotten6042v. 45
Örebro691910v. 47
Östergötland871014v. 46
Skåne1834215v. 47
Södermanland61168v. 47
Stockholm3626282v. 46
Uppsala3534v. 47
Värmland4440v. 47
Västerbotten4683v. 47
Västernorrland5561v. 47
Västmanland36143v. 47
Västra Götaland2262714v. 45

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.