Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Bjuv

Bjuvs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Bjuvs kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Bjuvs kommun med 2,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 17,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Bjuvs kommun en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 632 av 7 349 invånare i åldern 16 till 64 år i Bjuvs kommun var inskrivna som arbetssökande (100 färre än i september i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Bjuv är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 8,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Bjuvs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Bjuv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö och Perstorp, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Bjuv nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Skåne län. Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,2 procent). För att Bjuv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 397 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,3 procent i Bjuv under september månad, motsvarande 364 av 2 104 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−48 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,7 till 17,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,7 procentenheter i Bjuv. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjuvs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Bjuv om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I september var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 85 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 17 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Bjuv sjunkit 16 månader i följd (ner från 14,5 procent i maj 2021 till 12,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjuvs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Medan Bjuv har ungefär samma total arbetslöshet som Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 1,8 procentenheter högre i Bjuv.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjuvs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

43 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 43 arbetsplatsannonser i Bjuvs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Bjuvs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare47
Grundskollärare67
Telefonförsäljare m.fl.26
Specialistläkare56
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare15
Förskollärare14
Grundutbildade sjuksköterskor44
Lager- och terminalpersonal13
Installations- och serviceelektriker12
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Bjuvs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
BjuvSkåne länHela landet
Hela arbetskraften8,6 %−1,2 % 8,4 %−1,1 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda17,3 %−2,5 % 19,2 %−2,8 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar12,0 %−1,5 % 10,2 %−1,6 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjuv8,6 %−1,2 % 
Bromölla8,5 %−0,6 % 
Burlöv10,5 %−1,4 % 
Båstad5,0 %−0,7 % 
Eslöv7,5 %−1,2 % 
Helsingborg9,9 %−1,0 % 
Hässleholm8,6 %−0,5 % 
Höganäs5,0 %−0,4 % 
Hörby5,3 %−1,3 % 
Höör5,0 %−0,5 % 
Klippan6,5 %−1,2 % 
Kristianstad9,2 %−1,1 % 
Kävlinge4,2 %−0,8 % 
Landskrona9,9 %−1,4 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund6,0 %−0,7 % 
Malmö12,2 %−1,6 % 
Osby7,3 %−1,3 % 
Perstorp11,8 %−1,6 % 
Simrishamn5,5 %−0,5 % 
Sjöbo5,1 %−0,8 % 
Skurup6,0 %−1,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv6,0 %−0,6 % 
Svedala4,8 %−0,7 % 
Tomelilla6,3 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,0 % 
Vellinge3,3 %−0,6 % 
Ystad4,9 %−0,9 % 
Ängelholm4,7 %−1,0 % 
Åstorp9,5 %−0,9 % 
Örkelljunga5,9 %−1,1 % 
Östra Göinge9,9 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjuv17,3 %−2,5 % 
Bromölla22,9 %−2,0 % 
Burlöv16,5 %−2,2 % 
Båstad11,8 %−3,5 % 
Eslöv18,2 %−3,4 % 
Helsingborg20,5 %−2,5 % 
Hässleholm21,9 %−2,1 % 
Höganäs12,3 %−2,1 % 
Hörby14,1 %−3,6 % 
Höör12,2 %−1,7 % 
Klippan14,1 %−3,0 % 
Kristianstad24,9 %−2,9 % 
Kävlinge13,8 %−1,5 % 
Landskrona18,4 %−2,9 % 
Lomma12,5 %+1,0 % 
Lund13,8 %−2,2 % 
Malmö21,9 %−3,0 % 
Osby20,4 %−3,0 % 
Perstorp26,5 %−6,0 % 
Simrishamn13,6 %−1,9 % 
Sjöbo12,7 %−2,2 % 
Skurup14,4 %−4,0 % 
Staffanstorp9,7 %−1,3 % 
Svalöv12,8 %−0,4 % 
Svedala11,8 %−2,3 % 
Tomelilla15,8 %−3,5 % 
Trelleborg16,7 %−1,9 % 
Vellinge7,4 %−1,3 % 
Ystad14,5 %−2,5 % 
Ängelholm12,8 %−2,5 % 
Åstorp18,6 %−2,9 % 
Örkelljunga13,4 %−4,7 % 
Östra Göinge26,0 %−7,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjuv12,0 %−1,5 % 
Bromölla15,7 %−0,6 % 
Burlöv11,0 %−4,1 % 
Båstad8,7 %+0,4 % 
Eslöv10,6 %−1,3 % 
Helsingborg11,1 %−0,5 % 
Hässleholm12,1 %−1,3 % 
Höganäs8,8 %+0,6 % 
Hörby9,0 %−2,5 % 
Höör8,7 %−1,9 % 
Klippan9,3 %−0,6 % 
Kristianstad12,5 %−1,7 % 
Kävlinge8,6 %−2,4 % 
Landskrona12,5 %−1,2 % 
Lomma6,6 %+0,7 % 
Lund6,1 %−0,2 % 
Malmö12,0 %−2,9 % 
Osby10,8 %−4,0 % 
Perstorp9,5 %−8,5 % 
Simrishamn5,7 %−1,1 % 
Sjöbo8,0 %−2,7 % 
Skurup8,6 %−2,7 % 
Staffanstorp7,6 %−1,6 % 
Svalöv11,4 %±0,0 % 
Svedala8,9 %−1,3 % 
Tomelilla7,7 %−0,9 % 
Trelleborg8,7 %−3,3 % 
Vellinge4,9 %−0,9 % 
Ystad7,6 %−1,0 % 
Ängelholm6,4 %−1,4 % 
Åstorp15,7 %+0,6 % 
Örkelljunga4,5 %−4,1 % 
Östra Göinge15,3 %−3,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.