Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Helsingborg

Helsingborgs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Helsingborgs kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Helsingborgs kommun med 2,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 20,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Helsingborgs kommun en total arbetslöshet på 9,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 7 170 av 72 424 invånare i åldern 16 till 64 år i Helsingborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (841 färre än i september i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Helsingborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,5 till 9,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Helsingborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Helsingborg är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö och Perstorp, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Helsingborg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (9,9 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,2 procent). För att Helsingborg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 4 852 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,9 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 277 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Malmö är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka och Tjörn har den lägsta (2,6 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som png

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,5 procent i Helsingborg under september månad, motsvarande 4 622 av 22 546 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−608 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,2 till 20,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,6 procentenheter i Helsingborg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Helsingborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Helsingborg om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,5 procentenheter). I september var 11,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 799 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 65 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Helsingborg sjunkit 18 månader i följd (ner från 13,3 procent i mars 2021 till 11,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Helsingborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Helsingborg högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Helsingborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgepswebp

999 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 999 arbetsplatsannonser i Helsingborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 440 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Helsingborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor141176
Kundtjänstpersonal2861
Företagssäljare3652
Lager- och terminalpersonal2751*
Personliga assistenter3549
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1136*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1634
Butikssäljare, fackhandel2430
Telefonförsäljare m.fl.1129
Lastbilsförare m.fl.1329

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Helsingborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
HelsingborgSkåne länHela landet
Hela arbetskraften9,9 %−1,0 % 8,4 %−1,1 % 6,6 %−0,9 % 
Bland utlandsfödda20,5 %−2,5 % 19,2 %−2,8 % 16,2 %−2,3 % 
Bland ungdomar11,1 %−0,5 % 10,2 %−1,6 % 8,3 %−1,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjuv8,6 %−1,2 % 
Bromölla8,5 %−0,6 % 
Burlöv10,5 %−1,4 % 
Båstad5,0 %−0,7 % 
Eslöv7,5 %−1,2 % 
Helsingborg9,9 %−1,0 % 
Hässleholm8,6 %−0,5 % 
Höganäs5,0 %−0,4 % 
Hörby5,3 %−1,3 % 
Höör5,0 %−0,5 % 
Klippan6,5 %−1,2 % 
Kristianstad9,2 %−1,1 % 
Kävlinge4,2 %−0,8 % 
Landskrona9,9 %−1,4 % 
Lomma3,2 %−0,2 % 
Lund6,0 %−0,7 % 
Malmö12,2 %−1,6 % 
Osby7,3 %−1,3 % 
Perstorp11,8 %−1,6 % 
Simrishamn5,5 %−0,5 % 
Sjöbo5,1 %−0,8 % 
Skurup6,0 %−1,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv6,0 %−0,6 % 
Svedala4,8 %−0,7 % 
Tomelilla6,3 %−1,1 % 
Trelleborg7,3 %−1,0 % 
Vellinge3,3 %−0,6 % 
Ystad4,9 %−0,9 % 
Ängelholm4,7 %−1,0 % 
Åstorp9,5 %−0,9 % 
Örkelljunga5,9 %−1,1 % 
Östra Göinge9,9 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjuv17,3 %−2,5 % 
Bromölla22,9 %−2,0 % 
Burlöv16,5 %−2,2 % 
Båstad11,8 %−3,5 % 
Eslöv18,2 %−3,4 % 
Helsingborg20,5 %−2,5 % 
Hässleholm21,9 %−2,1 % 
Höganäs12,3 %−2,1 % 
Hörby14,1 %−3,6 % 
Höör12,2 %−1,7 % 
Klippan14,1 %−3,0 % 
Kristianstad24,9 %−2,9 % 
Kävlinge13,8 %−1,5 % 
Landskrona18,4 %−2,9 % 
Lomma12,5 %+1,0 % 
Lund13,8 %−2,2 % 
Malmö21,9 %−3,0 % 
Osby20,4 %−3,0 % 
Perstorp26,5 %−6,0 % 
Simrishamn13,6 %−1,9 % 
Sjöbo12,7 %−2,2 % 
Skurup14,4 %−4,0 % 
Staffanstorp9,7 %−1,3 % 
Svalöv12,8 %−0,4 % 
Svedala11,8 %−2,3 % 
Tomelilla15,8 %−3,5 % 
Trelleborg16,7 %−1,9 % 
Vellinge7,4 %−1,3 % 
Ystad14,5 %−2,5 % 
Ängelholm12,8 %−2,5 % 
Åstorp18,6 %−2,9 % 
Örkelljunga13,4 %−4,7 % 
Östra Göinge26,0 %−7,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjuv12,0 %−1,5 % 
Bromölla15,7 %−0,6 % 
Burlöv11,0 %−4,1 % 
Båstad8,7 %+0,4 % 
Eslöv10,6 %−1,3 % 
Helsingborg11,1 %−0,5 % 
Hässleholm12,1 %−1,3 % 
Höganäs8,8 %+0,6 % 
Hörby9,0 %−2,5 % 
Höör8,7 %−1,9 % 
Klippan9,3 %−0,6 % 
Kristianstad12,5 %−1,7 % 
Kävlinge8,6 %−2,4 % 
Landskrona12,5 %−1,2 % 
Lomma6,6 %+0,7 % 
Lund6,1 %−0,2 % 
Malmö12,0 %−2,9 % 
Osby10,8 %−4,0 % 
Perstorp9,5 %−8,5 % 
Simrishamn5,7 %−1,1 % 
Sjöbo8,0 %−2,7 % 
Skurup8,6 %−2,7 % 
Staffanstorp7,6 %−1,6 % 
Svalöv11,4 %±0,0 % 
Svedala8,9 %−1,3 % 
Tomelilla7,7 %−0,9 % 
Trelleborg8,7 %−3,3 % 
Vellinge4,9 %−0,9 % 
Ystad7,6 %−1,0 % 
Ängelholm6,4 %−1,4 % 
Åstorp15,7 %+0,6 % 
Örkelljunga4,5 %−4,1 % 
Östra Göinge15,3 %−3,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.