31 olyckor längs de stora vägarna i Kalmar län under september

Kalmar län Trafikolyckor

Väg 25 genom Nybro kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Kalmar län i september. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under september 2022 rapporterades 31 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Kalmar län. Nerbrutet per kommun inträffade alltså flest olyckor, fem stycken, längs väg 25 genom Nybro kommun. Under tidigare månader i år har i stället E22 genom Västerviks kommun haft de flesta olyckorna.

Karta över Kalmar län

Flest olyckor på en vecka, åtta stycken, inträffade under vecka 36 och vecka 39. Under tolv av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades fyra som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 135 Västervikfr 2:a, 5.11Väg 135 från Odensviholm Ö till Ramstad båda riktningarna
Väg 40 Vimmerbymå 5:e, 1.46Väg 40 från Frödinge V till Vimmerby Björkbacken i riktning mot Mariannelund
E22 Västervikfr 23:e, 6.49E22 från Trafikplats Härstad till Tegeltorp i riktning mot Karlskrona
Väg 136 Mörbylångafr 23:e, 11.50Väg 136 från Bårby till Bengtstorp båda riktningarna

Årets hittills mest olycksdrabbade månad var augusti, med 54 olyckor. I genomsnitt rapporteras omkring 39 olyckor per månad i länet, så långt under året.

Ladda ner den här grafen som epspngsvgwebp

I hela landet inträffade drygt 1 200 olyckor under augusti, vilket är under genomsnittet hittills i år. Flest olyckor, 65 på en enda dag, inträffade måndagen den 26 september.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1712v. 36
Dalarna3551v. 37
Gävleborg3581v. 36
Halland3440v. 37
Jämtland2240v. 38
Jönköping85812v. 38
Kalmar3141v. 36
Kronoberg5856v. 36
Norrbotten4051v. 37
Örebro3552v. 37
Östergötland5893v. 37
Skåne1442914v. 38
Södermanland4488v. 35
Stockholm2435660v. 37
Uppsala2790v. 37
Värmland2620v. 37
Västerbotten3220v. 36
Västernorrland3430v. 38
Västmanland2141v. 37
Västra Götaland198196v. 36

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.