Arbetslösheten minskar i Sundbyberg

Sundbybergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sundbybergs kommun. Även i hela Stockholms län sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Sundbybergs kommun en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 929 av 30 141 invånare i åldern 16 till 64 år i Sundbybergs kommun var inskrivna som arbetssökande (464 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Sundbyberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,6 till 6,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sundbybergs kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sundbyberg är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Sundbyberg nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Stockholms län. Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,5 procent). För att Sundbyberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 965 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,8 procent i Sundbyberg under augusti månad, motsvarande 1 305 av 11 059 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−279 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 13,9 till 11,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,4 procentenheter i Sundbyberg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sundbybergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sundbyberg om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I augusti var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 143 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 78 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sundbyberg sjunkit 17 månader i följd (ner från 8,2 procent i mars 2021 till 6,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sundbybergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Sundbyberg har ungefär samma total arbetslöshet som Stockholms län, ligger ungdomsarbetslösheten 0,6 procentenheter lägre i Sundbyberg.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sundbybergs kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

262 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 262 arbetsplatsannonser i Sundbybergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 350 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Sundbybergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1429
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik1215
Övriga kontorsassistenter och sekreterare214
Restaurang- och köksbiträden m.fl.813*
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1313
Saneringsarbetare m.fl.312
Hovmästare och servitörer710
Grundskollärare99
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.88
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.67

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Sundbybergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
SundbybergStockholms länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−1,3 % 6,4 %−1,1 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda11,8 %−2,2 % 12,7 %−2,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,8 %−2,3 % 7,4 %−1,4 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka11,5 %−1,3 % 
Danderyd3,4 %−0,7 % 
Ekerö3,2 %−0,9 % 
Haninge7,2 %−0,9 % 
Huddinge7,3 %−1,2 % 
Järfälla8,2 %−1,1 % 
Lidingö4,0 %−0,8 % 
Nacka4,0 %−1,2 % 
Norrtälje4,9 %−0,8 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,8 %−0,3 % 
Salem5,4 %−0,9 % 
Sigtuna8,9 %−1,8 % 
Sollentuna6,1 %−0,8 % 
Solna4,6 %−1,1 % 
Stockholm6,4 %−1,0 % 
Sundbyberg6,4 %−1,3 % 
Södertälje11,2 %−1,4 % 
Tyresö4,9 %−0,7 % 
Täby3,6 %−0,5 % 
Upplands Väsby7,5 %−1,2 % 
Upplands-Bro7,7 %−1,0 % 
Vallentuna3,5 %−0,4 % 
Vaxholm3,6 %−0,5 % 
Värmdö3,8 %−0,6 % 
Österåker3,9 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka16,1 %−2,1 % 
Danderyd8,9 %−1,1 % 
Ekerö8,3 %−1,8 % 
Haninge12,3 %−1,9 % 
Huddinge13,1 %−2,3 % 
Järfälla14,2 %−2,3 % 
Lidingö9,5 %−1,1 % 
Nacka8,4 %−2,6 % 
Norrtälje13,6 %−2,2 % 
Nykvarn11,5 %+0,3 % 
Nynäshamn15,1 %+0,2 % 
Salem9,9 %−2,0 % 
Sigtuna15,0 %−3,0 % 
Sollentuna12,4 %−1,5 % 
Solna7,3 %−2,1 % 
Stockholm12,9 %−1,8 % 
Sundbyberg11,8 %−2,2 % 
Södertälje17,2 %−2,4 % 
Tyresö11,0 %−1,8 % 
Täby7,8 %−1,0 % 
Upplands Väsby13,0 %−2,3 % 
Upplands-Bro14,3 %−1,7 % 
Vallentuna7,5 %−1,3 % 
Vaxholm10,4 %−1,2 % 
Värmdö8,8 %−2,2 % 
Österåker9,0 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka10,2 %−1,5 % 
Danderyd4,3 %+0,5 % 
Ekerö4,7 %−2,1 % 
Haninge9,0 %−1,9 % 
Huddinge7,2 %−2,0 % 
Järfälla8,9 %−2,0 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,8 %−0,6 % 
Norrtälje7,1 %−0,5 % 
Nykvarn6,4 %−3,0 % 
Nynäshamn10,2 %−0,9 % 
Salem7,1 %−3,0 % 
Sigtuna9,1 %−1,5 % 
Sollentuna6,9 %−1,8 % 
Solna6,6 %−0,6 % 
Stockholm7,4 %−1,5 % 
Sundbyberg6,8 %−2,3 % 
Södertälje9,0 %−1,6 % 
Tyresö7,2 %−1,2 % 
Täby4,5 %−0,1 % 
Upplands Väsby9,6 %+0,5 % 
Upplands-Bro9,2 %−2,7 % 
Vallentuna5,2 %−1,5 % 
Vaxholm6,1 %−0,3 % 
Värmdö6,3 %−0,2 % 
Österåker6,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.