Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Lidingö

Lidingö kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lidingö kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lidingö kommun med 1,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 9,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Lidingö kommun en total arbetslöshet på 4,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 888 av 22 200 invånare i åldern 16 till 64 år i Lidingö kommun var inskrivna som arbetssökande (190 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Lidingö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,0 till 4,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Lidingö kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Lidingö är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lidingö hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (4,0 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,5 procent). För att Lidingö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 178 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,5 procent i Lidingö under augusti månad, motsvarande 453 av 4 768 personer. Det är 1,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−58 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 11,7 till 9,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,5 procentenheter i Lidingö.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lidingö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lidingö om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,4 procentenheter). I augusti var 3,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 68 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 14 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lidingö sjunkit 17 månader i följd (ner från 4,6 procent i mars 2021 till 3,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lidingö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lidingö lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lidingö kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

175 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 175 arbetsplatsannonser i Lidingö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 240 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Lidingö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1423
Övrig hemservicepersonal m.fl.2020
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering713
Barnskötare610
Socialsekreterare910
Receptarier29
Butikssäljare, fackhandel48
Städare58
Restaurang- och köksbiträden m.fl.27
Företagssäljare67

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Lidingö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LidingöStockholms länHela landet
Hela arbetskraften4,0 %−0,8 % 6,4 %−1,1 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda9,5 %−1,1 % 12,7 %−2,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar3,8 %−0,4 % 7,4 %−1,4 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka11,5 %−1,3 % 
Danderyd3,4 %−0,7 % 
Ekerö3,2 %−0,9 % 
Haninge7,2 %−0,9 % 
Huddinge7,3 %−1,2 % 
Järfälla8,2 %−1,1 % 
Lidingö4,0 %−0,8 % 
Nacka4,0 %−1,2 % 
Norrtälje4,9 %−0,8 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,8 %−0,3 % 
Salem5,4 %−0,9 % 
Sigtuna8,9 %−1,8 % 
Sollentuna6,1 %−0,8 % 
Solna4,6 %−1,1 % 
Stockholm6,4 %−1,0 % 
Sundbyberg6,4 %−1,3 % 
Södertälje11,2 %−1,4 % 
Tyresö4,9 %−0,7 % 
Täby3,6 %−0,5 % 
Upplands Väsby7,5 %−1,2 % 
Upplands-Bro7,7 %−1,0 % 
Vallentuna3,5 %−0,4 % 
Vaxholm3,6 %−0,5 % 
Värmdö3,8 %−0,6 % 
Österåker3,9 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka16,1 %−2,1 % 
Danderyd8,9 %−1,1 % 
Ekerö8,3 %−1,8 % 
Haninge12,3 %−1,9 % 
Huddinge13,1 %−2,3 % 
Järfälla14,2 %−2,3 % 
Lidingö9,5 %−1,1 % 
Nacka8,4 %−2,6 % 
Norrtälje13,6 %−2,2 % 
Nykvarn11,5 %+0,3 % 
Nynäshamn15,1 %+0,2 % 
Salem9,9 %−2,0 % 
Sigtuna15,0 %−3,0 % 
Sollentuna12,4 %−1,5 % 
Solna7,3 %−2,1 % 
Stockholm12,9 %−1,8 % 
Sundbyberg11,8 %−2,2 % 
Södertälje17,2 %−2,4 % 
Tyresö11,0 %−1,8 % 
Täby7,8 %−1,0 % 
Upplands Väsby13,0 %−2,3 % 
Upplands-Bro14,3 %−1,7 % 
Vallentuna7,5 %−1,3 % 
Vaxholm10,4 %−1,2 % 
Värmdö8,8 %−2,2 % 
Österåker9,0 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka10,2 %−1,5 % 
Danderyd4,3 %+0,5 % 
Ekerö4,7 %−2,1 % 
Haninge9,0 %−1,9 % 
Huddinge7,2 %−2,0 % 
Järfälla8,9 %−2,0 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,8 %−0,6 % 
Norrtälje7,1 %−0,5 % 
Nykvarn6,4 %−3,0 % 
Nynäshamn10,2 %−0,9 % 
Salem7,1 %−3,0 % 
Sigtuna9,1 %−1,5 % 
Sollentuna6,9 %−1,8 % 
Solna6,6 %−0,6 % 
Stockholm7,4 %−1,5 % 
Sundbyberg6,8 %−2,3 % 
Södertälje9,0 %−1,6 % 
Tyresö7,2 %−1,2 % 
Täby4,5 %−0,1 % 
Upplands Väsby9,6 %+0,5 % 
Upplands-Bro9,2 %−2,7 % 
Vallentuna5,2 %−1,5 % 
Vaxholm6,1 %−0,3 % 
Värmdö6,3 %−0,2 % 
Österåker6,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.