Ungdoms­arbetslösheten i Upplands-Bro faller mer än i andra kommuner i Stockholms län

Upplands-Bro kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

24 av 26 kommuner i Stockholms län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i augusti. Upplands-Bro var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Upplands-Bro kommun med 2,7 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i augusti på 9,2 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Upplands-Bro kommun en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 189 av 15 442 invånare i åldern 16 till 64 år i Upplands-Bro kommun var inskrivna som arbetssökande (138 färre än i augusti i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Upplands-Bro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Upplands-Bro kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Upplands-Bro är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Upplands-Bro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (7,7 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,5 procent). För att Upplands-Bro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 695 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,3 procent i Upplands-Bro under augusti månad, motsvarande 829 av 5 797 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−56 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan augusti 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,0 till 14,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Upplands-Bro. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Upplands-Bro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Upplands-Bro om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Nykvarn har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I augusti var 9,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 136 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 50 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Upplands-Bro sjunkit nio månader i följd (ner från 10,2 procent i november 2021 till 9,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Upplands-Bro kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Upplands-Bro högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Upplands-Bro kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

222 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 222 arbetsplatsannonser i Upplands-Bro kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 470 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Upplands-Bro kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal13102
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare1753
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer2631
Truckförare423
Personliga assistenter621
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering418
Barnskötare817
Soldater m.fl.116
Restaurang- och köksbiträden m.fl.714
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter914

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Upplands-Bro kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
Upplands-BroStockholms länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,0 % 6,4 %−1,1 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda14,3 %−1,7 % 12,7 %−2,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,2 %−2,7 % 7,4 %−1,4 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka11,5 %−1,3 % 
Danderyd3,4 %−0,7 % 
Ekerö3,2 %−0,9 % 
Haninge7,2 %−0,9 % 
Huddinge7,3 %−1,2 % 
Järfälla8,2 %−1,1 % 
Lidingö4,0 %−0,8 % 
Nacka4,0 %−1,2 % 
Norrtälje4,9 %−0,8 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,8 %−0,3 % 
Salem5,4 %−0,9 % 
Sigtuna8,9 %−1,8 % 
Sollentuna6,1 %−0,8 % 
Solna4,6 %−1,1 % 
Stockholm6,4 %−1,0 % 
Sundbyberg6,4 %−1,3 % 
Södertälje11,2 %−1,4 % 
Tyresö4,9 %−0,7 % 
Täby3,6 %−0,5 % 
Upplands Väsby7,5 %−1,2 % 
Upplands-Bro7,7 %−1,0 % 
Vallentuna3,5 %−0,4 % 
Vaxholm3,6 %−0,5 % 
Värmdö3,8 %−0,6 % 
Österåker3,9 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka16,1 %−2,1 % 
Danderyd8,9 %−1,1 % 
Ekerö8,3 %−1,8 % 
Haninge12,3 %−1,9 % 
Huddinge13,1 %−2,3 % 
Järfälla14,2 %−2,3 % 
Lidingö9,5 %−1,1 % 
Nacka8,4 %−2,6 % 
Norrtälje13,6 %−2,2 % 
Nykvarn11,5 %+0,3 % 
Nynäshamn15,1 %+0,2 % 
Salem9,9 %−2,0 % 
Sigtuna15,0 %−3,0 % 
Sollentuna12,4 %−1,5 % 
Solna7,3 %−2,1 % 
Stockholm12,9 %−1,8 % 
Sundbyberg11,8 %−2,2 % 
Södertälje17,2 %−2,4 % 
Tyresö11,0 %−1,8 % 
Täby7,8 %−1,0 % 
Upplands Väsby13,0 %−2,3 % 
Upplands-Bro14,3 %−1,7 % 
Vallentuna7,5 %−1,3 % 
Vaxholm10,4 %−1,2 % 
Värmdö8,8 %−2,2 % 
Österåker9,0 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka10,2 %−1,5 % 
Danderyd4,3 %+0,5 % 
Ekerö4,7 %−2,1 % 
Haninge9,0 %−1,9 % 
Huddinge7,2 %−2,0 % 
Järfälla8,9 %−2,0 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,8 %−0,6 % 
Norrtälje7,1 %−0,5 % 
Nykvarn6,4 %−3,0 % 
Nynäshamn10,2 %−0,9 % 
Salem7,1 %−3,0 % 
Sigtuna9,1 %−1,5 % 
Sollentuna6,9 %−1,8 % 
Solna6,6 %−0,6 % 
Stockholm7,4 %−1,5 % 
Sundbyberg6,8 %−2,3 % 
Södertälje9,0 %−1,6 % 
Tyresö7,2 %−1,2 % 
Täby4,5 %−0,1 % 
Upplands Väsby9,6 %+0,5 % 
Upplands-Bro9,2 %−2,7 % 
Vallentuna5,2 %−1,5 % 
Vaxholm6,1 %−0,3 % 
Värmdö6,3 %−0,2 % 
Österåker6,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.