Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Arbetslösheten minskar i Upplands-Bro

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Upplands-Bro kommun. Även i hela Stockholms län sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Upplands-Bro

Äldre än en vecka

Så utvecklas skolan i Upplands-Bro

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Upplands-Bro.
Så utvecklas skolan i Upplands-Bro

Äldre än en månad

Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Så utecklades arbetsmarknaden i Upplands-Bro under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Upplands-Bro kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Upplands-Bro under mandatperioden
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

9 190 flyg landade i Stockholm under juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Stockholms län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
9 190 flyg landade i Stockholm under juni
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Upplands-Bro

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Upplands-Bros ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Upplands-Bro
Så bostadsmarknaden i Upplands-Bro kommun.

Priserna på bostadsrätter ökar något i Upplands-Bro

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Upplands-Bro kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 2 procent.
Priserna på bostadsrätter ökar något i Upplands-Bro
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Upplands-Bros boenden

Enligt den nya lagen ska Upplands-Bro kommun ordna boende åt 22 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Upplands-Bros boenden
elbilar på parkering

Färre nya laddbara bilar i Upplands-Bro under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Upplands-Bro kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Upplands-Bro under andra kvartalet