Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger i Nykvarn – medan den sjunker i Stockholms län

Nykvarns kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Nykvarns kommun såg under augusti en svagare utveckling på arbetsmarknaden för utlandsfödda än länet. Skillnaden i arbetslöshet mellan kommunen och Stockholms län växer.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Nykvarns kommun med 0,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 11,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Nykvarns kommun en total arbetslöshet på 3,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 228 av 5 846 invånare i åldern 16 till 64 år i Nykvarns kommun var inskrivna som arbetssökande (30 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Nykvarn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,1 till 3,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Nykvarns kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nykvarn är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sigtuna, där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nykvarn hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Stockholms län och nu växer klyftan (3,9 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Botkyrka har den högsta (11,5 procent). För att Nykvarn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ekerö skulle 41 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,5 procent i Nykvarn under augusti månad, motsvarande 101 av 878 personer. Det är 0,3 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+10 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,6 procentenheter i Nykvarn. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nykvarns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Nykvarn om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Nykvarn så minskar den i Stockholms län. Jämfört med augusti förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 2,0 procentenheter (till 12,7 procent). Trots den senaste uppgången har Nykvarn med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Stockholms län.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Nykvarns kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I augusti var 6,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 30 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 17 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nykvarns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nykvarn lägre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nykvarns kommun och Stockholms län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

34 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 34 arbetsplatsannonser i Nykvarns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Nykvarns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare211
Saneringsarbetare m.fl.14
Personliga assistenter44
Lager- och terminalpersonal33
Truckförare13
Barnskötare23
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22
Företagssäljare12
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer22
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Nykvarns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
NykvarnStockholms länHela landet
Hela arbetskraften3,9 %−0,6 % 6,4 %−1,1 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda11,5 %+0,3 % 12,7 %−2,0 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,4 %−3,0 % 7,4 %−1,4 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka11,5 %−1,3 % 
Danderyd3,4 %−0,7 % 
Ekerö3,2 %−0,9 % 
Haninge7,2 %−0,9 % 
Huddinge7,3 %−1,2 % 
Järfälla8,2 %−1,1 % 
Lidingö4,0 %−0,8 % 
Nacka4,0 %−1,2 % 
Norrtälje4,9 %−0,8 % 
Nykvarn3,9 %−0,6 % 
Nynäshamn6,8 %−0,3 % 
Salem5,4 %−0,9 % 
Sigtuna8,9 %−1,8 % 
Sollentuna6,1 %−0,8 % 
Solna4,6 %−1,1 % 
Stockholm6,4 %−1,0 % 
Sundbyberg6,4 %−1,3 % 
Södertälje11,2 %−1,4 % 
Tyresö4,9 %−0,7 % 
Täby3,6 %−0,5 % 
Upplands Väsby7,5 %−1,2 % 
Upplands-Bro7,7 %−1,0 % 
Vallentuna3,5 %−0,4 % 
Vaxholm3,6 %−0,5 % 
Värmdö3,8 %−0,6 % 
Österåker3,9 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka16,1 %−2,1 % 
Danderyd8,9 %−1,1 % 
Ekerö8,3 %−1,8 % 
Haninge12,3 %−1,9 % 
Huddinge13,1 %−2,3 % 
Järfälla14,2 %−2,3 % 
Lidingö9,5 %−1,1 % 
Nacka8,4 %−2,6 % 
Norrtälje13,6 %−2,2 % 
Nykvarn11,5 %+0,3 % 
Nynäshamn15,1 %+0,2 % 
Salem9,9 %−2,0 % 
Sigtuna15,0 %−3,0 % 
Sollentuna12,4 %−1,5 % 
Solna7,3 %−2,1 % 
Stockholm12,9 %−1,8 % 
Sundbyberg11,8 %−2,2 % 
Södertälje17,2 %−2,4 % 
Tyresö11,0 %−1,8 % 
Täby7,8 %−1,0 % 
Upplands Väsby13,0 %−2,3 % 
Upplands-Bro14,3 %−1,7 % 
Vallentuna7,5 %−1,3 % 
Vaxholm10,4 %−1,2 % 
Värmdö8,8 %−2,2 % 
Österåker9,0 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Botkyrka10,2 %−1,5 % 
Danderyd4,3 %+0,5 % 
Ekerö4,7 %−2,1 % 
Haninge9,0 %−1,9 % 
Huddinge7,2 %−2,0 % 
Järfälla8,9 %−2,0 % 
Lidingö3,8 %−0,4 % 
Nacka4,8 %−0,6 % 
Norrtälje7,1 %−0,5 % 
Nykvarn6,4 %−3,0 % 
Nynäshamn10,2 %−0,9 % 
Salem7,1 %−3,0 % 
Sigtuna9,1 %−1,5 % 
Sollentuna6,9 %−1,8 % 
Solna6,6 %−0,6 % 
Stockholm7,4 %−1,5 % 
Sundbyberg6,8 %−2,3 % 
Södertälje9,0 %−1,6 % 
Tyresö7,2 %−1,2 % 
Täby4,5 %−0,1 % 
Upplands Väsby9,6 %+0,5 % 
Upplands-Bro9,2 %−2,7 % 
Vallentuna5,2 %−1,5 % 
Vaxholm6,1 %−0,3 % 
Värmdö6,3 %−0,2 % 
Österåker6,3 %−0,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.