Arbetslösheten bland utlandsfödda i Trelleborg faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Skåne

Trelleborgs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Trelleborgs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Skåne län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i mars. Så även i Trelleborg, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Trelleborgs kommun med 0,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 17,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under mars månad rapporterade Trelleborg en total arbetslöshet på 7,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 706 av 21 872 invånare i åldern 16 till 64 år i Trelleborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (237 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Trelleborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2019.

Graf: Arbetslöshet i Trelleborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Trelleborg är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjuv där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Trelleborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (7,8 procent i kommunen, jämfört med 8,9 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Malmö har den högsta (12,8 procent). För att Trelleborg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 006 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,9 procent i Trelleborg under mars månad, motsvarande 806 av 4 503 personer. Det är 0,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−37 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,1 procentenheter i Trelleborg.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Trelleborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Trelleborg om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I mars var 9,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 176 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 64 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Trelleborg sjunkit tio månader i följd (ner från 11,4 procent i maj 2021 till 9,4 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Trelleborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Trelleborg lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Trelleborgs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

244 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 244 arbetsplatsannonser i Trelleborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 440 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Trelleborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3059
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1326*
Kockar och kallskänkor1125
Restaurang- och köksbiträden m.fl.424*
Grundskollärare1418
Personliga assistenter1517
Matroser och jungmän m.fl.415
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer413
Brevbärare och postterminalarbetare112
Städare611

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Trelleborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
TrelleborgSkåne länHela landet
Hela arbetskraften7,8 %−0,9 % 8,9 %−1,7 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda17,9 %−0,8 % 20,5 %−3,0 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar9,4 %−2,4 % 10,4 %−2,8 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−2,6 % 
Bromölla8,9 %−0,4 % 
Burlöv10,8 %−0,9 % 
Båstad5,0 %−1,7 % 
Eslöv8,4 %−1,3 % 
Helsingborg10,3 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,3 %−0,9 % 
Hörby5,9 %−1,6 % 
Höör5,1 %−1,0 % 
Klippan7,5 %−1,5 % 
Kristianstad9,8 %−1,3 % 
Kävlinge4,5 %−1,5 % 
Landskrona10,2 %−2,5 % 
Lomma3,2 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,1 % 
Malmö12,8 %−2,5 % 
Osby7,5 %−1,4 % 
Perstorp12,5 %−1,7 % 
Simrishamn5,9 %−1,7 % 
Sjöbo5,7 %−0,6 % 
Skurup6,6 %−1,5 % 
Staffanstorp4,8 %−0,7 % 
Svalöv6,0 %−1,0 % 
Svedala5,0 %−0,9 % 
Tomelilla7,1 %−0,5 % 
Trelleborg7,8 %−0,9 % 
Vellinge3,4 %−1,5 % 
Ystad5,4 %−1,3 % 
Ängelholm5,1 %−1,4 % 
Åstorp10,1 %−1,1 % 
Örkelljunga6,3 %−1,6 % 
Östra Göinge11,1 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−3,7 % 
Bromölla24,1 %−0,4 % 
Burlöv17,5 %−0,4 % 
Båstad13,5 %−4,6 % 
Eslöv20,2 %−2,5 % 
Helsingborg21,6 %−2,4 % 
Hässleholm22,6 %−2,7 % 
Höganäs13,1 %−2,5 % 
Hörby15,8 %−3,3 % 
Höör12,2 %−3,6 % 
Klippan16,6 %−2,9 % 
Kristianstad26,6 %−2,3 % 
Kävlinge14,4 %−3,4 % 
Landskrona19,3 %−4,0 % 
Lomma11,7 %−1,6 % 
Lund15,2 %−2,0 % 
Malmö23,2 %−3,6 % 
Osby21,1 %−2,1 % 
Perstorp28,3 %−5,5 % 
Simrishamn15,2 %−4,8 % 
Sjöbo13,8 %−2,7 % 
Skurup16,7 %−4,1 % 
Staffanstorp10,4 %−1,7 % 
Svalöv12,1 %−2,6 % 
Svedala12,3 %−3,2 % 
Tomelilla18,2 %−1,3 % 
Trelleborg17,9 %−0,8 % 
Vellinge7,0 %−5,1 % 
Ystad16,6 %−3,0 % 
Ängelholm14,3 %−2,8 % 
Åstorp20,0 %−2,9 % 
Örkelljunga14,8 %−5,1 % 
Östra Göinge30,0 %−7,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,0 %−5,5 % 
Bromölla14,6 %−2,5 % 
Burlöv13,8 %−2,4 % 
Båstad4,6 %−4,9 % 
Eslöv11,8 %−2,0 % 
Helsingborg10,3 %−3,0 % 
Hässleholm12,5 %−2,4 % 
Höganäs7,9 %−2,6 % 
Hörby9,7 %−4,0 % 
Höör8,5 %−2,4 % 
Klippan8,6 %−6,0 % 
Kristianstad12,7 %−2,6 % 
Kävlinge8,2 %−4,3 % 
Landskrona11,2 %−3,2 % 
Lomma4,8 %−1,6 % 
Lund5,4 %−1,8 % 
Malmö13,4 %−3,2 % 
Osby10,1 %−4,6 % 
Perstorp12,8 %−7,4 % 
Simrishamn7,4 %−1,6 % 
Sjöbo8,3 %−3,3 % 
Skurup10,5 %−1,2 % 
Staffanstorp8,8 %−1,5 % 
Svalöv11,4 %−0,7 % 
Svedala9,2 %−1,4 % 
Tomelilla8,5 %−1,1 % 
Trelleborg9,4 %−2,4 % 
Vellinge4,3 %−2,4 % 
Ystad7,2 %−2,8 % 
Ängelholm6,6 %−2,3 % 
Åstorp13,5 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,2 % 
Östra Göinge16,4 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.