SAS-flygplan på marken

Fler december­flyg än året innan i Stockholm

Det landade fler flyg i Stockholms län än året innan i december. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler decemberflyg än året innan i Stockholm

Äldre än en månad

Framtidens vintrar: Ekerö förlorar minst fyra veckors snö

Julsnön har mest lyst med sin frånvaro i Ekerö under de senaste åren. Med klimatförändringen minskar snöchanserna år för år. Enligt SMHI:s scenarier kan Ekerö kommun komma att förlora två av tre snödagar till slutet av seklet. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen.
Framtidens vintrar: Ekerö förlorar minst fyra veckors snö
flygplan i luften

Fler november­flyg än i fjol i Stockholm

Det landade fler flyg i Stockholms län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler novemberflyg än i fjol i Stockholm
Läget på elmarknaden  i Ekerö.

Priserna ökar i Ekerö: Läget på elmarknaden i november

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Ekerö: Läget på elmarknaden i november
En elbil som laddas

Laddstöd går till rika kommuner – Ekerö får mer än snittet

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Ekeröborna får mer än snittet– och mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.
Laddstöd går till rika kommuner – Ekerö får mer än snittet
Flygplan från Iceland Air på Arlanda

Fler oktober­flyg än i fjol i Stockholm

Det landade fler flyg i Stockholms län än förra året i oktober. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler oktoberflyg än i fjol i Stockholm

Sex av tio nya bilar laddbara i Ekerö

Under tredje kvartalet var sex av tio nyregistrerade bilar i Ekerö kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.
Sex av tio nya bilar laddbara i Ekerö

Tre år kvar på Ekerös koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Ekerö på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2025, enligt beräkningar från Klimatkollen.
Tre år kvar på Ekerös koldioxidbudget

Trafiken står för största utsläppen i Ekerö

Transporter står för de största utsläppen av växthusgaser i Ekerö kommun, men utsläppen minskar. Enligt de senaste scenarierna ser transportsektorns utsläppsmål ut att kunna nås 2030.
Trafiken står för största utsläppen i Ekerö
Person framför incheckningsdisk på flygplats

Fler flyg i Stockholm i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Stockholms län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg i Stockholm i augusti
Två flygplan på en flygplats

Så utvecklades flygandet i Stockholm

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. Även i Stockholms län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Stockholm
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

9 190 flyg landade i Stockholm under juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Stockholms län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
9 190 flyg landade i Stockholm under juni