Relativt få olyckor i Uppsala län under påsklovet

Uppsala län Trafikolyckor

Under påsklovsveckorna inträffade tolv olyckor längs de stora vägarna i Uppsala län. Det är färre än genomsnittligt under en tvåveckorsperiod i Uppsala län, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 15, när skolorna i en del av Uppsalakommunerna hade påsklovsledigt (andra kommuner i länet har i stället ledigt veckan innan påsk).

Landets kommuner har påsklov antingen veckan före eller efter påskhelgen (i år vecka 14 respektive 15), med storstadsområdena utspridda över båda. Under hela den perioden inträffade alltså tolv olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i Uppsala län.

Karta över Uppsala län
Ladda ner i fler format

Tolv olyckor är färre än normalt under en tvåveckorsperiod med omgivande helger i Uppsala. Genomsnittet för motsvarande perioder det senaste året är 17 olyckor.

VeckaAntal olyckor
1 apr.–9 apr.5
8 apr.–16 apr.7
Varje vecka i tabellen omgivande helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 255 Uppsalati 11 apr., 7.56Väg 255 från Källbro till Nöden båda riktningarna
E18 Håboto 13 apr., 4.58E18 från Ekolsundsbron till Trafikplats Åsen (146) i riktning mot Stockholm
Gävlevägen (väg 76)Älvkarlebylö 1 apr., 8.26Väg 76 från Norrgärde till Överboda i riktning mot Gävle

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 14 (veckan före påsk), och allra flest under skärtorsdagen (den 6 april): 50 olyckor. Antalet olyckor under lovveckorna var dock inte fler än under en genomsnittlig tvåveckorsperiod.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge910v. 14
Dalarna1440v. 14
Gävleborg1230v. 15
Halland1630v. 14
Jämtland920v. 14
Jönköping2935v. 14
Kalmar1551v. 15
Kronoberg1200v. 14
Norrbotten2002v. 15
Örebro1245v. 15
Östergötland2052v. 14
Skåne54190v. 15
Södermanland1331v. 15
Stockholm1052623v. 15
Uppsala1230v. 15
Värmland1630v. 14
Västerbotten1251v. 14
Västernorrland1930v. 15
Västmanland1532v. 14
Västra Götaland85163v. 14

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.