85 olyckor längs de stora vägarna i Västra Götaland under påsklovsveckorna

Västra Götalands län Trafikolyckor

Under påsklovsveckorna inträffade 85 olyckor längs de stora vägarna i Västra Götalands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 14, när skolorna i en del av Västra Götalandskommunerna hade påsklovsledigt (andra kommuner i länet har i stället ledigt veckan efter påsk).

Landets kommuner har påsklov antingen veckan före eller efter påskhelgen (i år vecka 14 respektive 15), med storstadsområdena utspridda över båda. Under hela den perioden inträffade alltså 85 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i Västra Götalands län. Flest olyckor, 19 stycken, inträffade längs E6 genom Göteborgs kommun.

Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Västra Götalands län
Ladda ner i fler format

85 olyckor är färre än normalt under en tvåveckorsperiod med omgivande helger i Västra Götaland. Genomsnittet för motsvarande perioder det senaste året är 107 olyckor.

Flest olyckor på en dag, tio stycken, inträffade under den 5 april, och påsklovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 14 med totalt 50 olyckor. I Västra Götalands län är påsklovet uppdelat mellan veckorna 14 och 15, i olika kommuner.

VeckaAntal olyckor
1 apr.–9 apr.50
8 apr.–16 apr.35
Varje vecka i tabellen omgivande helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades 16 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E6 Tanumto 6 apr., 20.01E6 från Knämmotet (107) till Lurmotet (108) båda riktningarna i Västra Götalands län
Kungsbackaleden (E6)Göteborgmå 3 apr., 15.02E6 från Örgrytemotet (71) till Ullevimotet (73) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län
Norgevägen (E6)Göteborgti 4 apr., 19.17E6 vid Tingstadsmotet i riktning mot Malmö i Västra Götalands län
Kungsbackaleden (E6)Göteborgon 5 apr., 4.30E6 Gullbergsmotet påfart E6 norrgående, 19,550 i Västra Götalands län
Kungsbackaleden (E6)Göteborgon 5 apr., 4.30E6 från Gullbergsmotet till Tingstadstunneln i riktning mot Oslo i Västra Götalands län
Kungsbackaleden (E6)Göteborgon 5 apr., 4.30E6 från Gullbergsmotet till Tingstadstunneln i riktning mot Oslo i Västra Götalands län
E20 Essungati 11 apr., 14.38E20 från Ödegården till Gunnarsgården i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län
Boråsvägen (väg 40)Göteborgon 5 apr., 7.57Väg 40 från Kommungräns Gbg / Mölndal till Delsjömotet (71) i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län
Älvsborgsbron (E6)Göteborgsö 9 apr., 13.22E6.20 från Älvsborgsbron S till Älvsborgsbron N i riktning mot Angered i Västra Götalands län
Väg 26 Falköpingon 5 apr., 14.55Väg 26 från Borgunda till Åsebacken i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län
Älvsborgsbron (E6)Göteborgon 5 apr., 15.53E6.20 från Älvsborgsbron N till Älvsborgsbron S i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län
E45 Åmållö 1 apr., 21.31E45 från Sannerud till Torpane i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län
E20 Mariestadmå 10 apr., 14.56E20 från Backa till Lindås i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län
Väg 2863 Tidaholmto 6 apr., 13.12Väg 2863 från Esbjörntorp till Varvboholm båda riktningarna i Västra Götalands län
Väg 616 Kungälvmå 10 apr., 20.13Väg 616 från Ödsmål till Kållstorp båda riktningarna i Västra Götalands län
Norgevägen (E6)Göteborgto 6 apr., 15.35E6 från Kärramotet (81) till Klarebergsmotet (82) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 14 (veckan före påsk), och allra flest under skärtorsdagen (den 6 april): 50 olyckor. Antalet olyckor under lovveckorna var dock inte fler än under en genomsnittlig tvåveckorsperiod.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge910v. 14
Dalarna1440v. 14
Gävleborg1230v. 15
Halland1630v. 14
Jämtland920v. 14
Jönköping2935v. 14
Kalmar1551v. 15
Kronoberg1200v. 14
Norrbotten2002v. 15
Örebro1245v. 15
Östergötland2052v. 14
Skåne54190v. 15
Södermanland1331v. 15
Stockholm1052623v. 15
Uppsala1230v. 15
Värmland1630v. 14
Västerbotten1251v. 14
Västernorrland1930v. 15
Västmanland1532v. 14
Västra Götaland85163v. 14

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.