Relativt få olyckor i Örebro län under påsklovet

Örebro län Trafikolyckor

Under påsklovsveckorna inträffade tolv olyckor längs de stora vägarna i Örebro län. Det är färre än genomsnittligt under en tvåveckorsperiod i Örebro län, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 15, när skolorna i en del av Örebrokommunerna hade påsklovsledigt (andra kommuner i länet har i stället ledigt veckan innan påsk).

Landets kommuner har påsklov antingen veckan före eller efter påskhelgen (i år vecka 14 respektive 15), med storstadsområdena utspridda över båda. Under hela den perioden inträffade alltså tolv olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i Örebro län.

Omkring två femtedelar av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Örebro län
Ladda ner i fler format

Tolv olyckor är färre än normalt under en tvåveckorsperiod med omgivande helger i Örebro. Genomsnittet för motsvarande perioder det senaste året är 21 olyckor.

VeckaAntal olyckor
1 apr.–9 apr.5
8 apr.–16 apr.6
Varje vecka i tabellen omgivande helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades fyra som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E18 Karlskogasö 16 apr., 11.55E18 vid Trafikplats Linnebäck i riktning mot Västerås
Väg 52 Kumlasö 9 apr., 10.50Väg 52 från Byrsta till S Via båda riktningarna
Väg 205 Degerforsti 11 apr., 16.36Väg 205 från Svartå till Degerfors C båda riktningarna
Väg 243 Norasö 2 apr., 12.07Väg 243 från Vikersvik till Vikers Kyrka båda riktningarna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 14 (veckan före påsk), och allra flest under skärtorsdagen (den 6 april): 50 olyckor. Antalet olyckor under lovveckorna var dock inte fler än under en genomsnittlig tvåveckorsperiod.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge910v. 14
Dalarna1440v. 14
Gävleborg1230v. 15
Halland1630v. 14
Jämtland920v. 14
Jönköping2935v. 14
Kalmar1551v. 15
Kronoberg1200v. 14
Norrbotten2002v. 15
Örebro1245v. 15
Östergötland2052v. 14
Skåne54190v. 15
Södermanland1331v. 15
Stockholm1052623v. 15
Uppsala1230v. 15
Värmland1630v. 14
Västerbotten1251v. 14
Västernorrland1930v. 15
Västmanland1532v. 14
Västra Götaland85163v. 14

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.