Arbetslösheten sjunker för 23:e månaden i följd i Jokkmokk

Jokkmokks kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2020 har arbetslösheten i Jokkmokks kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Jokkmokks kommun en total arbetslöshet på 3,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 69 av 2 300 invånare i åldern 16 till 64 år i Jokkmokks kommun var inskrivna som arbetssökande (14 färre än i november i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Jokkmokk är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan december 2020 har arbetslösheten gått ner från 5,4 till 3,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Jokkmokks kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

Jokkmokk är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Övertorneå, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Jokkmokk hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,0 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent). Jokkmokks arbetslöshet sticker ut som den sjunde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 7,6 procent i Jokkmokk under november månad, motsvarande 23 av 303 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−11 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,5 till 7,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,6 procentenheter i Jokkmokk. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Jokkmokks kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Jokkmokk om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Pajala har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I november var 4,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Jokkmokk sjunkit tio månader i följd (ner från 8,5 procent i januari till 4,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Jokkmokks kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Jokkmokk lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Jokkmokks kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

48 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 48 arbetsplatsannonser i Jokkmokks kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Jokkmokks kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1422
Kafé- och konditoribiträden26
Ambulanssjuksköterskor m.fl.35
Guider och reseledare15
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering34
Chefer inom äldreomsorg22
Socialsekreterare22
Fysioterapeuter och sjukgymnaster22
Förskollärare22
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Jokkmokks kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
JokkmokkNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,0 %−0,5 % 4,5 %−1,0 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda7,6 %−2,9 % 11,9 %−2,1 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar4,7 %−2,9 % 6,2 %−1,6 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−0,3 % 
Arvidsjaur5,0 %−1,4 % 
Boden4,9 %−1,6 % 
Gällivare2,9 %−0,7 % 
Haparanda8,4 %−1,0 % 
Jokkmokk3,0 %−0,5 % 
Kalix4,7 %−1,0 % 
Kiruna2,6 %−0,7 % 
Luleå4,9 %−0,9 % 
Pajala3,0 %−1,7 % 
Piteå4,8 %−0,6 % 
Älvsbyn5,2 %−1,7 % 
Överkalix5,2 %−0,7 % 
Övertorneå4,5 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog9,8 %+0,5 % 
Arvidsjaur15,9 %−1,9 % 
Boden14,0 %−4,5 % 
Gällivare9,6 %−2,0 % 
Haparanda11,7 %−0,3 % 
Jokkmokk7,6 %−2,9 % 
Kalix12,5 %−1,8 % 
Kiruna5,9 %−2,6 % 
Luleå13,1 %−1,9 % 
Pajala3,8 %−4,4 % 
Piteå14,5 %−0,6 % 
Älvsbyn15,5 %−2,8 % 
Överkalix12,2 %−3,1 % 
Övertorneå7,8 %−4,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,0 %+1,0 % 
Arvidsjaur7,4 %−3,7 % 
Boden6,0 %−3,2 % 
Gällivare3,8 %−1,7 % 
Haparanda11,0 %−2,0 % 
Jokkmokk4,7 %−2,9 % 
Kalix8,0 %−1,0 % 
Kiruna3,8 %−1,2 % 
Luleå6,0 %−1,4 % 
Pajala4,6 %−2,2 % 
Piteå8,0 %−0,2 % 
Älvsbyn6,7 %−1,6 % 
Överkalix3,4 %−3,0 % 
Övertorneå3,8 %−5,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.