Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Perstorp

Perstorps kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Perstorps kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Perstorps kommun en total arbetslöshet på 12,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 410 av 3 254 invånare i åldern 16 till 64 år i Perstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (40 färre än i november i fjol).

Det är 19:e månaden i följd som arbetslösheten i Perstorp är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 14,2 till 12,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Perstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 32 av 33 kommuner. Störst är minskningen i Östra Göinge, där arbetslösheten sjunker med 1,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Perstorp alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (12,6 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Perstorp har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Lomma och Vellinge har den lägsta (3,2 procent). För att Perstorp skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma och Vellinge skulle 306 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,2 procent i Perstorp under november månad, motsvarande 269 av 954 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−35 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 22:a månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 34,5 till 28,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,6 procentenheter i Perstorp. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Perstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,2 procentenheter). I november var 15,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 53 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med ett personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Perstorp sjunkit 20 månader i följd (ner från 20,2 procent i mars 2021 till 15,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Perstorp högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

36 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 36 arbetsplatsannonser i Perstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Perstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare212
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk110
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer22
Truckförare22
Telefonförsäljare m.fl.22
Personliga assistenter12
Arbetsterapeuter12
Idrottstränare och instruktörer m.fl.22
Grundutbildade sjuksköterskor22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Perstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
PerstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften12,6 %−0,9 % 8,4 %−0,8 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda28,2 %−4,6 % 19,6 %−1,7 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar15,6 %−0,2 % 10,0 %−1,1 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−1,0 % 
Bromölla8,5 %−0,3 % 
Burlöv10,8 %−0,5 % 
Båstad5,3 %−0,3 % 
Eslöv7,3 %−1,0 % 
Helsingborg10,0 %−0,7 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,9 %−0,6 % 
Hörby5,2 %−0,9 % 
Höör5,0 %−0,4 % 
Klippan6,7 %−1,2 % 
Kristianstad9,3 %−0,8 % 
Kävlinge4,2 %−0,7 % 
Landskrona9,8 %−1,2 % 
Lomma3,2 %−0,1 % 
Lund5,8 %−0,6 % 
Malmö12,1 %−1,1 % 
Osby7,4 %−0,6 % 
Perstorp12,6 %−0,9 % 
Simrishamn6,2 %±0,0 % 
Sjöbo5,1 %−0,8 % 
Skurup6,1 %−0,8 % 
Staffanstorp4,3 %−0,5 % 
Svalöv5,9 %−0,4 % 
Svedala4,7 %−0,5 % 
Tomelilla6,4 %−0,9 % 
Trelleborg7,3 %−0,8 % 
Vellinge3,2 %−0,5 % 
Ystad5,1 %−0,6 % 
Ängelholm4,8 %−0,7 % 
Åstorp9,8 %−0,7 % 
Örkelljunga5,8 %−1,1 % 
Östra Göinge10,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−1,9 % 
Bromölla23,0 %−1,9 % 
Burlöv17,4 %−0,5 % 
Båstad13,2 %−2,4 % 
Eslöv18,1 %−2,7 % 
Helsingborg21,3 %−1,2 % 
Hässleholm22,3 %−1,3 % 
Höganäs12,6 %−1,4 % 
Hörby13,8 %−2,5 % 
Höör12,4 %−1,8 % 
Klippan14,8 %−2,2 % 
Kristianstad25,5 %−1,7 % 
Kävlinge13,4 %−1,6 % 
Landskrona19,0 %−1,6 % 
Lomma12,1 %+1,3 % 
Lund14,1 %−1,4 % 
Malmö22,0 %−2,0 % 
Osby20,6 %−1,6 % 
Perstorp28,2 %−4,6 % 
Simrishamn16,0 %−0,5 % 
Sjöbo12,0 %−3,1 % 
Skurup15,2 %−2,5 % 
Staffanstorp10,0 %−1,0 % 
Svalöv13,3 %+0,5 % 
Svedala12,4 %−0,5 % 
Tomelilla16,8 %−2,5 % 
Trelleborg17,0 %−1,4 % 
Vellinge7,4 %−0,7 % 
Ystad15,8 %−1,2 % 
Ängelholm13,4 %−1,9 % 
Åstorp19,6 %−1,6 % 
Örkelljunga14,8 %−2,3 % 
Östra Göinge26,7 %−6,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv12,5 %−1,8 % 
Bromölla15,7 %−0,1 % 
Burlöv11,3 %−2,1 % 
Båstad7,0 %+1,0 % 
Eslöv10,1 %−0,9 % 
Helsingborg11,2 %−0,2 % 
Hässleholm11,8 %−1,0 % 
Höganäs8,5 %+0,5 % 
Hörby7,2 %−2,5 % 
Höör8,2 %−1,2 % 
Klippan8,9 %−0,7 % 
Kristianstad11,9 %−1,9 % 
Kävlinge8,3 %−1,3 % 
Landskrona12,0 %−1,3 % 
Lomma6,7 %+1,3 % 
Lund5,4 %−0,5 % 
Malmö12,2 %−1,7 % 
Osby10,9 %−0,9 % 
Perstorp15,6 %−0,2 % 
Simrishamn7,5 %±0,0 % 
Sjöbo8,8 %−1,0 % 
Skurup8,6 %−2,8 % 
Staffanstorp7,1 %−1,0 % 
Svalöv10,6 %−1,1 % 
Svedala8,2 %−0,7 % 
Tomelilla8,3 %−0,8 % 
Trelleborg8,2 %−2,4 % 
Vellinge4,9 %+0,5 % 
Ystad7,1 %−0,9 % 
Ängelholm6,2 %−0,4 % 
Åstorp15,8 %+1,5 % 
Örkelljunga4,1 %−5,0 % 
Östra Göinge14,4 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.