Arbetslösheten sjunker för 24:e månaden i följd i Tomelilla

Tomelilla kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan november 2020 har arbetslösheten i Tomelilla kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Tomelilla kommun en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 398 av 6 219 invånare i åldern 16 till 64 år i Tomelilla kommun var inskrivna som arbetssökande (65 färre än i november i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Tomelilla är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan november 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,6 till 6,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Tomelilla kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Tomelilla är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 32 av 33 kommuner. Störst är minskningen i Östra Göinge, där arbetslösheten sjunker med 1,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Tomelilla hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (6,4 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lomma och Vellinge har den lägsta arbetslösheten i länet (3,2 procent), medan Perstorp har den högsta (12,6 procent). För att Tomelilla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma och Vellinge skulle 199 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,8 procent i Tomelilla under november månad, motsvarande 159 av 946 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−19 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,3 till 16,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,4 procentenheter i Tomelilla. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Tomelilla kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Tomelilla om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I november var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 52 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Tomelilla kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Tomelilla lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Tomelilla kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

46 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 46 arbetsplatsannonser i Tomelilla kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Tomelilla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering222
Vårdare, boendestödjare120
Personliga assistenter57
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning15
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer34
Butikssäljare, dagligvaror24
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik33
Fysioterapeuter och sjukgymnaster23
Lastbilsförare m.fl.12
Telefonförsäljare m.fl.22

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Tomelilla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
TomelillaSkåne länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−0,9 % 8,4 %−0,8 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda16,8 %−2,5 % 19,6 %−1,7 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar8,3 %−0,8 % 10,0 %−1,1 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv8,8 %−1,0 % 
Bromölla8,5 %−0,3 % 
Burlöv10,8 %−0,5 % 
Båstad5,3 %−0,3 % 
Eslöv7,3 %−1,0 % 
Helsingborg10,0 %−0,7 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,9 %−0,6 % 
Hörby5,2 %−0,9 % 
Höör5,0 %−0,4 % 
Klippan6,7 %−1,2 % 
Kristianstad9,3 %−0,8 % 
Kävlinge4,2 %−0,7 % 
Landskrona9,8 %−1,2 % 
Lomma3,2 %−0,1 % 
Lund5,8 %−0,6 % 
Malmö12,1 %−1,1 % 
Osby7,4 %−0,6 % 
Perstorp12,6 %−0,9 % 
Simrishamn6,2 %±0,0 % 
Sjöbo5,1 %−0,8 % 
Skurup6,1 %−0,8 % 
Staffanstorp4,3 %−0,5 % 
Svalöv5,9 %−0,4 % 
Svedala4,7 %−0,5 % 
Tomelilla6,4 %−0,9 % 
Trelleborg7,3 %−0,8 % 
Vellinge3,2 %−0,5 % 
Ystad5,1 %−0,6 % 
Ängelholm4,8 %−0,7 % 
Åstorp9,8 %−0,7 % 
Örkelljunga5,8 %−1,1 % 
Östra Göinge10,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv17,8 %−1,9 % 
Bromölla23,0 %−1,9 % 
Burlöv17,4 %−0,5 % 
Båstad13,2 %−2,4 % 
Eslöv18,1 %−2,7 % 
Helsingborg21,3 %−1,2 % 
Hässleholm22,3 %−1,3 % 
Höganäs12,6 %−1,4 % 
Hörby13,8 %−2,5 % 
Höör12,4 %−1,8 % 
Klippan14,8 %−2,2 % 
Kristianstad25,5 %−1,7 % 
Kävlinge13,4 %−1,6 % 
Landskrona19,0 %−1,6 % 
Lomma12,1 %+1,3 % 
Lund14,1 %−1,4 % 
Malmö22,0 %−2,0 % 
Osby20,6 %−1,6 % 
Perstorp28,2 %−4,6 % 
Simrishamn16,0 %−0,5 % 
Sjöbo12,0 %−3,1 % 
Skurup15,2 %−2,5 % 
Staffanstorp10,0 %−1,0 % 
Svalöv13,3 %+0,5 % 
Svedala12,4 %−0,5 % 
Tomelilla16,8 %−2,5 % 
Trelleborg17,0 %−1,4 % 
Vellinge7,4 %−0,7 % 
Ystad15,8 %−1,2 % 
Ängelholm13,4 %−1,9 % 
Åstorp19,6 %−1,6 % 
Örkelljunga14,8 %−2,3 % 
Östra Göinge26,7 %−6,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv12,5 %−1,8 % 
Bromölla15,7 %−0,1 % 
Burlöv11,3 %−2,1 % 
Båstad7,0 %+1,0 % 
Eslöv10,1 %−0,9 % 
Helsingborg11,2 %−0,2 % 
Hässleholm11,8 %−1,0 % 
Höganäs8,5 %+0,5 % 
Hörby7,2 %−2,5 % 
Höör8,2 %−1,2 % 
Klippan8,9 %−0,7 % 
Kristianstad11,9 %−1,9 % 
Kävlinge8,3 %−1,3 % 
Landskrona12,0 %−1,3 % 
Lomma6,7 %+1,3 % 
Lund5,4 %−0,5 % 
Malmö12,2 %−1,7 % 
Osby10,9 %−0,9 % 
Perstorp15,6 %−0,2 % 
Simrishamn7,5 %±0,0 % 
Sjöbo8,8 %−1,0 % 
Skurup8,6 %−2,8 % 
Staffanstorp7,1 %−1,0 % 
Svalöv10,6 %−1,1 % 
Svedala8,2 %−0,7 % 
Tomelilla8,3 %−0,8 % 
Trelleborg8,2 %−2,4 % 
Vellinge4,9 %+0,5 % 
Ystad7,1 %−0,9 % 
Ängelholm6,2 %−0,4 % 
Åstorp15,8 %+1,5 % 
Örkelljunga4,1 %−5,0 % 
Östra Göinge14,4 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.