Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Älvsbyn

Älvsbyns kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Älvsbyns kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Älvsbyns kommun med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 15,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under november månad rapporterade Älvsbyns kommun en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 189 av 3 635 invånare i åldern 16 till 64 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (69 färre än i november i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 5,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Övertorneå, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,2 procent i kommunen, jämfört med 4,5 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,4 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 95 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,5 procent i Älvsbyn under november månad, motsvarande 67 av 432 personer. Det är 2,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−10 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,9 till 15,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,3 procentenheter i Älvsbyn. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Älvsbyn om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Pajala har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I november var 6,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 25 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med åtta personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Älvsbyn sjunkit 19 månader i följd (ner från 11,8 procent i april 2021 till 6,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Älvsbyns kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Älvsbyn högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Älvsbyns kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

17 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 17 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Älvsbyns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal16
Personliga assistenter15
Marknadsundersökare och intervjuare14
Elevassistenter m.fl.23
Städare13
Anestesisjuksköterskor12
Grundskollärare22
Apotekare11
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.11
Controller11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
ÄlvsbynNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,2 %−1,7 % 4,5 %−1,0 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda15,5 %−2,8 % 11,9 %−2,1 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar6,7 %−1,6 % 6,2 %−1,6 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−0,3 % 
Arvidsjaur5,0 %−1,4 % 
Boden4,9 %−1,6 % 
Gällivare2,9 %−0,7 % 
Haparanda8,4 %−1,0 % 
Jokkmokk3,0 %−0,5 % 
Kalix4,7 %−1,0 % 
Kiruna2,6 %−0,7 % 
Luleå4,9 %−0,9 % 
Pajala3,0 %−1,7 % 
Piteå4,8 %−0,6 % 
Älvsbyn5,2 %−1,7 % 
Överkalix5,2 %−0,7 % 
Övertorneå4,5 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog9,8 %+0,5 % 
Arvidsjaur15,9 %−1,9 % 
Boden14,0 %−4,5 % 
Gällivare9,6 %−2,0 % 
Haparanda11,7 %−0,3 % 
Jokkmokk7,6 %−2,9 % 
Kalix12,5 %−1,8 % 
Kiruna5,9 %−2,6 % 
Luleå13,1 %−1,9 % 
Pajala3,8 %−4,4 % 
Piteå14,5 %−0,6 % 
Älvsbyn15,5 %−2,8 % 
Överkalix12,2 %−3,1 % 
Övertorneå7,8 %−4,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,0 %+1,0 % 
Arvidsjaur7,4 %−3,7 % 
Boden6,0 %−3,2 % 
Gällivare3,8 %−1,7 % 
Haparanda11,0 %−2,0 % 
Jokkmokk4,7 %−2,9 % 
Kalix8,0 %−1,0 % 
Kiruna3,8 %−1,2 % 
Luleå6,0 %−1,4 % 
Pajala4,6 %−2,2 % 
Piteå8,0 %−0,2 % 
Älvsbyn6,7 %−1,6 % 
Överkalix3,4 %−3,0 % 
Övertorneå3,8 %−5,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.