Över två års nedgång i arbetslöshet fortsätter i Övertorneå

Övertorneå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan oktober 2020 har arbetslösheten i Övertorneå kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Under november månad rapporterade Övertorneå kommun en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 75 av 1 667 invånare i åldern 16 till 64 år i Övertorneå kommun var inskrivna som arbetssökande (43 färre än i november i fjol).

Det är 25:e månaden i följd som arbetslösheten i Övertorneå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,5 till 4,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Övertorneå kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

Övertorneå är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Övertorneå. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Övertorneå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Norrbottens län. Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Haparanda har den högsta (8,4 procent). För att Övertorneå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 32 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 274 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Flen och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Öckerö har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 7,8 procent i Övertorneå under november månad, motsvarande 32 av 410 personer. Det är 4,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−21 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,1 till 7,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 3,3 procentenheter i Övertorneå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Övertorneå kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Övertorneå om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Pajala har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,4 procentenheter). I november var 3,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med elva personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Övertorneå sjunkit 19 månader i följd (ner från 15,2 procent i april 2021 till 3,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Övertorneå kommun
Ladda ner i fler format

Medan Övertorneå har ungefär samma total arbetslöshet som Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,4 procentenheter lägre i Övertorneå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Övertorneå kommun och Norrbottens län
Ladda ner i fler format

14 annonser om lediga jobb just nu

Den 15 december fanns det sammanlagt 14 arbetsplatsannonser i Övertorneå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Övertorneå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Skogsarbetare16
Grundutbildade sjuksköterskor44
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning11
Controller11
Fritidspedagoger11
Förskollärare11
Grundskollärare11
Personliga assistenter11
Specialistläkare11
Tandläkare11

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 15 december av utannonserade jobb där Övertorneå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
ÖvertorneåNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−2,2 % 4,5 %−1,0 % 6,6 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda7,8 %−4,3 % 11,9 %−2,1 % 16,5 %−1,3 % 
Bland ungdomar3,8 %−5,4 % 6,2 %−1,6 % 8,1 %−0,8 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,0 %−0,3 % 
Arvidsjaur5,0 %−1,4 % 
Boden4,9 %−1,6 % 
Gällivare2,9 %−0,7 % 
Haparanda8,4 %−1,0 % 
Jokkmokk3,0 %−0,5 % 
Kalix4,7 %−1,0 % 
Kiruna2,6 %−0,7 % 
Luleå4,9 %−0,9 % 
Pajala3,0 %−1,7 % 
Piteå4,8 %−0,6 % 
Älvsbyn5,2 %−1,7 % 
Överkalix5,2 %−0,7 % 
Övertorneå4,5 %−2,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog9,8 %+0,5 % 
Arvidsjaur15,9 %−1,9 % 
Boden14,0 %−4,5 % 
Gällivare9,6 %−2,0 % 
Haparanda11,7 %−0,3 % 
Jokkmokk7,6 %−2,9 % 
Kalix12,5 %−1,8 % 
Kiruna5,9 %−2,6 % 
Luleå13,1 %−1,9 % 
Pajala3,8 %−4,4 % 
Piteå14,5 %−0,6 % 
Älvsbyn15,5 %−2,8 % 
Överkalix12,2 %−3,1 % 
Övertorneå7,8 %−4,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Arjeplog8,0 %+1,0 % 
Arvidsjaur7,4 %−3,7 % 
Boden6,0 %−3,2 % 
Gällivare3,8 %−1,7 % 
Haparanda11,0 %−2,0 % 
Jokkmokk4,7 %−2,9 % 
Kalix8,0 %−1,0 % 
Kiruna3,8 %−1,2 % 
Luleå6,0 %−1,4 % 
Pajala4,6 %−2,2 % 
Piteå8,0 %−0,2 % 
Älvsbyn6,7 %−1,6 % 
Överkalix3,4 %−3,0 % 
Övertorneå3,8 %−5,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.