18 olyckor längs de stora vägarna i Södermanland under höstlovsveckan

Södermanlands län Trafikolyckor

Under höstlovsveckan inträffade 18 olyckor längs de stora vägarna i Södermanlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Flest olyckor, fyra stycken, inträffade under måndag den 31 oktober (allhelgonaafton) och onsdag den 2 november. I riket som helhet var däremot tisdagen den 1 november den mest olycksdrabbade dagen.

Till höstlovsveckan räknar vi här både helgen före och efter skollovet, alltså från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november. 18 olyckor är fler än under en genomsnittlig vecka med kringliggande helger i Södermanland. (Genomsnittet är tolv olyckor.)

Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, fem stycken, längs E4 genom Nyköpings kommun.

Karta över Södermanlands län

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E20 Strängnäslö 29 okt., 5.25E20 från Trafikplats Biskopskvarn (137) till Trafikplats Lunda (136) i riktning mot Örebro
E4 Nyköpingmå 31 okt., 15.02E4 från Trafikplats Jönåker (129) till Trafikplats Nyköpingsbro i riktning mot Stockholm
E20 Strängnäslö 5 nov., 1.06E20 från Trafikplats Åker (138) till Trafikplats Biskopskvarn (137) i riktning mot Örebro

Totalt i landet inträffade knappt 400 trafikolyckor längs de stora vägarna under höstlovsveckan (från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november), och flest på allhelgonadagen, tisdagen den 1 november, följt av alla helgons dag, den 5 november. Det är något fler än en genomsnittlig vecka med två kringliggande helger.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonDag med flest olyckor
Blekinge20030 oktober
Dalarna72030 oktober
Gävleborg11401 november
Halland16125 november
Jämtland10404 november
Jönköping22223 november
Gotland1002 november
Kalmar14434 november
Kronoberg10213 november
Norrbotten16011 november
Örebro9314 november
Östergötland245129 oktober
Skåne591444 november
Södermanland183131 oktober
Stockholm7314111 november
Uppsala90130 oktober
Värmland60031 oktober
Västerbotten82131 oktober
Västernorrland111031 oktober
Västmanland61031 oktober
Västra Götaland65451 november

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.