22 olyckor längs de stora vägarna i Jönköpings län under höstlovsveckan

Jönköpings län Trafikolyckor

Under höstlovsveckan inträffade 22 olyckor längs de stora vägarna i Jönköpings län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Flest olyckor, fem stycken, inträffade under torsdag den 3 november och fredag den 4 november. I riket som helhet var däremot tisdagen den 1 november den mest olycksdrabbade dagen.

Till höstlovsveckan räknar vi här både helgen före och efter skollovet, alltså från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november. 22 olyckor är ungefär lika många som under en genomsnittlig vecka med kringliggande helger i Jönköping. (Genomsnittet är 22 olyckor.)

Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, tre stycken, längs väg 27 genom Värnamo kommun.

Karta över Jönköpings län

Sammanlagt inträffade alltså 22 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i Jönköpings län. Två av olyckorna involverade tunga fordon.

Av olyckorna klassades två som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar: På väg 31 genom Nässjö kommun måndag den 31 oktober och väg 40 genom Jönköpings kommun tisdag den 1 november.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 31 Nässjömå 31 okt., 18.32Väg 31 från Trafikplats Öggestorp till Trafikplats Stenseryd i riktning mot Lenhovda
Väg 40 Jönköpingti 1 nov., 15.44E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ekhagen (98) i riktning mot Ödeshög

Totalt i landet inträffade knappt 400 trafikolyckor längs de stora vägarna under höstlovsveckan (från och med lördagen den 29 oktober till och med söndagen den 6 november), och flest på allhelgonadagen, tisdagen den 1 november, följt av alla helgons dag, den 5 november. Det är något fler än en genomsnittlig vecka med två kringliggande helger.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonDag med flest olyckor
Blekinge20030 oktober
Dalarna72030 oktober
Gävleborg11401 november
Halland16125 november
Jämtland10404 november
Jönköping22223 november
Gotland1002 november
Kalmar14434 november
Kronoberg10213 november
Norrbotten16011 november
Örebro9314 november
Östergötland245129 oktober
Skåne591444 november
Södermanland183131 oktober
Stockholm7314111 november
Uppsala90130 oktober
Värmland60031 oktober
Västerbotten82131 oktober
Västernorrland111031 oktober
Västmanland61031 oktober
Västra Götaland65451 november

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.