Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Kungsbacka

Kungsbacka kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kungsbacka kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan maj 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kungsbacka kommun med 2,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 9,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Kungsbacka kommun en total arbetslöshet på 2,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 089 av 41 885 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (406 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Kungsbacka är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (2,6 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Hylte har den högsta (8,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,3 procent i Kungsbacka under augusti månad, motsvarande 395 av 4 247 personer. Det är 2,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−117 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 9,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,7 procentenheter i Kungsbacka. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I augusti var 3,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 142 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 79 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit 18 månader i följd (ner från 5,9 procent i februari 2021 till 3,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

291 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 291 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 510 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1737
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1233
Företagssäljare1522
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1021
Elevassistenter m.fl.220
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare120
Grundutbildade sjuksköterskor1120
Träarbetare, snickare m.fl.719
Butikssäljare, fackhandel1416
Lager- och terminalpersonal315

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften2,6 %−0,9 % 4,9 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda9,3 %−2,8 % 15,3 %−2,9 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar3,7 %−1,5 % 5,3 %−1,9 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,7 %−1,0 % 
Halmstad7,2 %−0,8 % 
Hylte8,4 %−1,6 % 
Kungsbacka2,6 %−0,9 % 
Laholm5,2 %−1,1 % 
Varberg3,4 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg17,1 %−3,0 % 
Halmstad18,2 %−2,4 % 
Hylte20,6 %−3,4 % 
Kungsbacka9,3 %−2,8 % 
Laholm15,3 %−3,8 % 
Varberg9,8 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,3 %−2,0 % 
Halmstad7,3 %−1,2 % 
Hylte7,1 %−5,6 % 
Kungsbacka3,7 %−1,5 % 
Laholm6,6 %−3,2 % 
Varberg3,5 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.