Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på nio år i Falkenberg

Falkenbergs kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Falkenbergs kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2013.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Falkenbergs kommun med 3,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 17,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Falkenbergs kommun en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 239 av 21 737 invånare i åldern 16 till 64 år i Falkenbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (265 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Falkenberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,3 till 5,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Falkenberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Falkenberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (5,7 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Hylte har den högsta (8,4 procent). För att Falkenberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 674 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,1 procent i Falkenberg under augusti månad, motsvarande 698 av 4 082 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−145 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,3 till 17,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,4 procentenheter i Falkenberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Falkenberg om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I augusti var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 119 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 67 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Falkenberg sjunkit 17 månader i följd (ner från 9,5 procent i mars 2021 till 5,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Falkenberg har högre total arbetslöshet än Halland, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

214 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 214 arbetsplatsannonser i Falkenbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 380 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Falkenbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1164*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1129
Personliga assistenter1020
Barnskötare816
Kockar och kallskänkor912
Städare712
Företagssäljare711
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare110
Grundskollärare99
Lager- och terminalpersonal49

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Falkenbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
FalkenbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−1,0 % 4,9 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda17,1 %−3,0 % 15,3 %−2,9 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,3 %−2,0 % 5,3 %−1,9 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,7 %−1,0 % 
Halmstad7,2 %−0,8 % 
Hylte8,4 %−1,6 % 
Kungsbacka2,6 %−0,9 % 
Laholm5,2 %−1,1 % 
Varberg3,4 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg17,1 %−3,0 % 
Halmstad18,2 %−2,4 % 
Hylte20,6 %−3,4 % 
Kungsbacka9,3 %−2,8 % 
Laholm15,3 %−3,8 % 
Varberg9,8 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,3 %−2,0 % 
Halmstad7,3 %−1,2 % 
Hylte7,1 %−5,6 % 
Kungsbacka3,7 %−1,5 % 
Laholm6,6 %−3,2 % 
Varberg3,5 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.