Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Laholm

Laholms kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Laholms kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan januari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Laholms kommun med 3,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 15,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under augusti månad rapporterade Laholms kommun en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 618 av 11 885 invånare i åldern 16 till 64 år i Laholms kommun var inskrivna som arbetssökande (134 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Laholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,8 till 5,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Laholms kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Laholm är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Laholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (5,2 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Hylte har den högsta (8,4 procent). För att Laholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 309 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,3 procent i Laholm under augusti månad, motsvarande 319 av 2 085 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−81 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 15,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,1 procentenheter i Laholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Laholm som i andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I augusti var 6,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 73 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 37 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Laholm sjunkit 16 månader i följd (ner från 10,3 procent i april 2021 till 6,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Laholm högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laholms kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

116 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 116 arbetsplatsannonser i Laholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 220 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Laholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1266
Svetsare och gasskärare518
Företagssäljare713
Lager- och terminalpersonal712
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter59
Personliga assistenter47
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik26
Arbetsledare inom tillverkning15
Trädgårdsodlare15
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer44

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Laholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LaholmHallands länHela landet
Hela arbetskraften5,2 %−1,1 % 4,9 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda15,3 %−3,8 % 15,3 %−2,9 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,6 %−3,2 % 5,3 %−1,9 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,7 %−1,0 % 
Halmstad7,2 %−0,8 % 
Hylte8,4 %−1,6 % 
Kungsbacka2,6 %−0,9 % 
Laholm5,2 %−1,1 % 
Varberg3,4 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg17,1 %−3,0 % 
Halmstad18,2 %−2,4 % 
Hylte20,6 %−3,4 % 
Kungsbacka9,3 %−2,8 % 
Laholm15,3 %−3,8 % 
Varberg9,8 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,3 %−2,0 % 
Halmstad7,3 %−1,2 % 
Hylte7,1 %−5,6 % 
Kungsbacka3,7 %−1,5 % 
Laholm6,6 %−3,2 % 
Varberg3,5 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.