Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Varberg

Varbergs kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Varbergs kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Varbergs kommun med 3,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 9,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Varbergs kommun en total arbetslöshet på 3,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 064 av 31 294 invånare i åldern 16 till 64 år i Varbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (333 färre än i augusti i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Varberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,2 till 3,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Varbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Varberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte, där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Varberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,4 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (2,6 procent), medan Hylte har den högsta (8,4 procent). För att Varberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kungsbacka skulle 250 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,8 procent i Varberg under augusti månad, motsvarande 416 av 4 245 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−161 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,4 till 9,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,4 procentenheter i Varberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Varbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Varberg om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I augusti var 3,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 106 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 80 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Varberg sjunkit 17 månader i följd (ner från 7,0 procent i mars 2021 till 3,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Varbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Varberg lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Varbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

391 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 391 arbetsplatsannonser i Varbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 700 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Varbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor4260
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1429
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare225
Väktare och ordningsvakter125
Vårdbiträden221
Kundtjänstpersonal921
Buss- och spårvagnsförare120
Företagssäljare1319
Träarbetare, snickare m.fl.618
Lager- och terminalpersonal716

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Varbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
VarbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften3,4 %−1,0 % 4,9 %−1,0 % 6,6 %−1,1 % 
Bland utlandsfödda9,8 %−3,5 % 15,3 %−2,9 % 16,2 %−2,6 % 
Bland ungdomar3,5 %−2,3 % 5,3 %−1,9 % 8,4 %−1,8 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,7 %−1,0 % 
Halmstad7,2 %−0,8 % 
Hylte8,4 %−1,6 % 
Kungsbacka2,6 %−0,9 % 
Laholm5,2 %−1,1 % 
Varberg3,4 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg17,1 %−3,0 % 
Halmstad18,2 %−2,4 % 
Hylte20,6 %−3,4 % 
Kungsbacka9,3 %−2,8 % 
Laholm15,3 %−3,8 % 
Varberg9,8 %−3,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Falkenberg5,3 %−2,0 % 
Halmstad7,3 %−1,2 % 
Hylte7,1 %−5,6 % 
Kungsbacka3,7 %−1,5 % 
Laholm6,6 %−3,2 % 
Varberg3,5 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.