Arbetslösheten bland utlandsfödda i Kalix är stabil, medan den faller i andra kommuner i Norrbotten

Kalix kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

13 av 14 kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i juli. i Kalix däremot ligger den på samma nivå som förra året.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en oförändrad arbetslösheten bland utlandsfödda i Kalix kommun. Arbetslösheten ligger kvar på 12,9 procent, vilket är samma nivå som för ett år sedan.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Kalix kommun en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 352 av 7 184 invånare i åldern 16 till 64 år i Kalix kommun var inskrivna som arbetssökande (55 färre än i juli i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Kalix är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,6 till 4,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kalix är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur och Älvsbyn, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kalix alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (4,9 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,4 procent), medan Haparanda har den högsta (7,5 procent). För att Kalix skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 180 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda oförändrad

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,9 procent i Kalix under juli månad, motsvarande 106 av 822 personer. Det är i stort sett lika stor andel som i fjol.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,0 procentenheter i Kalix. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kalix om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,8 procentenheter). I juli var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 35 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 17 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kalix sjunkit 14 månader i följd (ner från 9,0 procent i maj 2021 till 5,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kalix kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Kalix har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kalix kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
KalixNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,9 %−0,6 % 4,4 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda12,9 %±0,0 % 11,1 %−2,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,3 %−1,8 % 5,4 %−2,0 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog3,1 %−1,9 % 
Arvidsjaur4,5 %−2,2 % 
Boden5,1 %−1,3 % 
Gällivare2,8 %−0,6 % 
Haparanda7,5 %−1,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,9 %−0,6 % 
Kiruna2,4 %−1,3 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,1 %−1,2 % 
Piteå4,2 %−0,8 % 
Älvsbyn5,3 %−2,2 % 
Överkalix5,6 %±0,0 % 
Övertorneå5,0 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur13,6 %−5,9 % 
Boden15,4 %−2,4 % 
Gällivare8,6 %−1,5 % 
Haparanda10,4 %−1,1 % 
Jokkmokk7,9 %−3,4 % 
Kalix12,9 %±0,0 % 
Kiruna5,0 %−4,7 % 
Luleå12,5 %−2,3 % 
Pajala5,1 %−3,1 % 
Piteå11,0 %−2,4 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix12,6 %−2,7 % 
Övertorneå7,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog2,8 %+0,1 % 
Arvidsjaur5,2 %−6,5 % 
Boden6,2 %−3,7 % 
Gällivare3,0 %−2,1 % 
Haparanda12,2 %+1,4 % 
Jokkmokk3,8 %−4,6 % 
Kalix5,3 %−1,8 % 
Kiruna2,6 %−2,6 % 
Luleå5,1 %−2,2 % 
Pajala5,3 %+0,4 % 
Piteå6,8 %+0,3 % 
Älvsbyn5,7 %−4,2 % 
Överkalix2,8 %−7,5 % 
Övertorneå7,2 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.