Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd i Övertorneå

Övertorneå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan oktober 2020 har arbetslösheten i Övertorneå kommun minskat. I juli fortsatte den utvecklingen.

Under juli månad rapporterade Övertorneå kommun en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 83 av 1 660 invånare i åldern 16 till 64 år i Övertorneå kommun var inskrivna som arbetssökande (16 färre än i juli i fjol).

Det är 21:a månaden i följd som arbetslösheten i Övertorneå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,5 till 5,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Övertorneå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Övertorneå är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur och Älvsbyn, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Övertorneå alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,0 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,4 procent), medan Haparanda har den högsta (7,5 procent). För att Övertorneå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 43 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 7,8 procent i Övertorneå under juli månad, motsvarande 32 av 410 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,1 till 7,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 2,8 procentenheter i Övertorneå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Övertorneå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Övertorneå om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I juli var 7,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sju personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Övertorneå sjunkit 15 månader i följd (ner från 15,2 procent i april 2021 till 7,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Övertorneå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Övertorneå högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Övertorneå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
ÖvertorneåNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−0,7 % 4,4 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda7,8 %−2,5 % 11,1 %−2,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,2 %−3,0 % 5,4 %−2,0 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog3,1 %−1,9 % 
Arvidsjaur4,5 %−2,2 % 
Boden5,1 %−1,3 % 
Gällivare2,8 %−0,6 % 
Haparanda7,5 %−1,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,9 %−0,6 % 
Kiruna2,4 %−1,3 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,1 %−1,2 % 
Piteå4,2 %−0,8 % 
Älvsbyn5,3 %−2,2 % 
Överkalix5,6 %±0,0 % 
Övertorneå5,0 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur13,6 %−5,9 % 
Boden15,4 %−2,4 % 
Gällivare8,6 %−1,5 % 
Haparanda10,4 %−1,1 % 
Jokkmokk7,9 %−3,4 % 
Kalix12,9 %±0,0 % 
Kiruna5,0 %−4,7 % 
Luleå12,5 %−2,3 % 
Pajala5,1 %−3,1 % 
Piteå11,0 %−2,4 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix12,6 %−2,7 % 
Övertorneå7,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog2,8 %+0,1 % 
Arvidsjaur5,2 %−6,5 % 
Boden6,2 %−3,7 % 
Gällivare3,0 %−2,1 % 
Haparanda12,2 %+1,4 % 
Jokkmokk3,8 %−4,6 % 
Kalix5,3 %−1,8 % 
Kiruna2,6 %−2,6 % 
Luleå5,1 %−2,2 % 
Pajala5,3 %+0,4 % 
Piteå6,8 %+0,3 % 
Älvsbyn5,7 %−4,2 % 
Överkalix2,8 %−7,5 % 
Övertorneå7,2 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.