Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Pajala

Pajala kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Pajala kommun noterar i juli rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Pajala kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 5,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under juli månad rapporterade Pajala kommun en total arbetslöshet på 3,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 74 av 2 387 invånare i åldern 16 till 64 år i Pajala kommun var inskrivna som arbetssökande (31 färre än i juli i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Pajala är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,0 till 3,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Pajala kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Pajala är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur och Älvsbyn, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Pajala hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,1 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,4 procent), medan Haparanda har den högsta (7,5 procent). För att Pajala skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 17 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 5,1 procent i Pajala under juli månad, motsvarande 20 av 392 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−14 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,8 till 5,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 2,0 procentenheter i Pajala. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Pajala kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Pajala om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,4 procentenheter). I juli var 5,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med ett personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Pajala kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Pajala har lägre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Pajala kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
PajalaNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,1 %−1,2 % 4,4 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda5,1 %−3,1 % 11,1 %−2,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,3 %+0,4 % 5,4 %−2,0 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog3,1 %−1,9 % 
Arvidsjaur4,5 %−2,2 % 
Boden5,1 %−1,3 % 
Gällivare2,8 %−0,6 % 
Haparanda7,5 %−1,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,9 %−0,6 % 
Kiruna2,4 %−1,3 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,1 %−1,2 % 
Piteå4,2 %−0,8 % 
Älvsbyn5,3 %−2,2 % 
Överkalix5,6 %±0,0 % 
Övertorneå5,0 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur13,6 %−5,9 % 
Boden15,4 %−2,4 % 
Gällivare8,6 %−1,5 % 
Haparanda10,4 %−1,1 % 
Jokkmokk7,9 %−3,4 % 
Kalix12,9 %±0,0 % 
Kiruna5,0 %−4,7 % 
Luleå12,5 %−2,3 % 
Pajala5,1 %−3,1 % 
Piteå11,0 %−2,4 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix12,6 %−2,7 % 
Övertorneå7,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog2,8 %+0,1 % 
Arvidsjaur5,2 %−6,5 % 
Boden6,2 %−3,7 % 
Gällivare3,0 %−2,1 % 
Haparanda12,2 %+1,4 % 
Jokkmokk3,8 %−4,6 % 
Kalix5,3 %−1,8 % 
Kiruna2,6 %−2,6 % 
Luleå5,1 %−2,2 % 
Pajala5,3 %+0,4 % 
Piteå6,8 %+0,3 % 
Älvsbyn5,7 %−4,2 % 
Överkalix2,8 %−7,5 % 
Övertorneå7,2 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.