Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Luleå

Luleå kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Luleå kommun noterar i juli den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Luleå kommun med 2,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 12,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under juli månad rapporterade Luleå kommun en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 937 av 38 740 invånare i åldern 16 till 64 år i Luleå kommun var inskrivna som arbetssökande (411 färre än i juli i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Luleå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Luleå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Luleå är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur och Älvsbyn, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Luleå alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (5,0 procent i kommunen, jämfört med 4,4 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,4 procent), medan Haparanda har den högsta (7,5 procent). För att Luleå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 1 007 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,5 procent i Luleå under juli månad, motsvarande 676 av 5 408 personer. Det är 2,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−110 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,2 till 12,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,5 procentenheter i Luleå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Luleå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Luleå som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,2 procentenheter). I juli var 5,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 206 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 104 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Luleå sjunkit 16 månader i följd (ner från 9,6 procent i mars 2021 till 5,1 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Luleå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Luleå har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter lägre i Luleå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Luleå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
LuleåNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−1,0 % 4,4 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda12,5 %−2,3 % 11,1 %−2,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,1 %−2,2 % 5,4 %−2,0 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog3,1 %−1,9 % 
Arvidsjaur4,5 %−2,2 % 
Boden5,1 %−1,3 % 
Gällivare2,8 %−0,6 % 
Haparanda7,5 %−1,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,9 %−0,6 % 
Kiruna2,4 %−1,3 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,1 %−1,2 % 
Piteå4,2 %−0,8 % 
Älvsbyn5,3 %−2,2 % 
Överkalix5,6 %±0,0 % 
Övertorneå5,0 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur13,6 %−5,9 % 
Boden15,4 %−2,4 % 
Gällivare8,6 %−1,5 % 
Haparanda10,4 %−1,1 % 
Jokkmokk7,9 %−3,4 % 
Kalix12,9 %±0,0 % 
Kiruna5,0 %−4,7 % 
Luleå12,5 %−2,3 % 
Pajala5,1 %−3,1 % 
Piteå11,0 %−2,4 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix12,6 %−2,7 % 
Övertorneå7,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog2,8 %+0,1 % 
Arvidsjaur5,2 %−6,5 % 
Boden6,2 %−3,7 % 
Gällivare3,0 %−2,1 % 
Haparanda12,2 %+1,4 % 
Jokkmokk3,8 %−4,6 % 
Kalix5,3 %−1,8 % 
Kiruna2,6 %−2,6 % 
Luleå5,1 %−2,2 % 
Pajala5,3 %+0,4 % 
Piteå6,8 %+0,3 % 
Älvsbyn5,7 %−4,2 % 
Överkalix2,8 %−7,5 % 
Övertorneå7,2 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.