Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 14 år i Piteå

Piteå kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Piteå kommun noterar i juli rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Piteå kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i juli på 11,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under juli månad rapporterade Piteå kommun en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 853 av 20 310 invånare i åldern 16 till 64 år i Piteå kommun var inskrivna som arbetssökande (187 färre än i juli i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Piteå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,1 till 4,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Piteå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Piteå är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 13 av 14 kommuner. Störst är minskningen i Arvidsjaur och Älvsbyn, där arbetslösheten sjunker med 2,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Piteå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Norrbottens län. Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,4 procent), medan Haparanda har den högsta (7,5 procent). För att Piteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 366 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juli jämfört med året innan (−1,2 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 284 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,4 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,0 procent i Piteå under juli månad, motsvarande 182 av 1 655 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−31 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan juni 2018 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,9 till 11,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,8 procentenheter i Piteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Piteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Piteå som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,3 procentenheter). I juli var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 143 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Piteå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Piteå har ungefär samma total arbetslöshet som Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,4 procentenheter högre i Piteå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Piteå kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juli
PiteåNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−0,8 % 4,4 %−1,1 % 6,7 %−1,2 % 
Bland utlandsfödda11,0 %−2,4 % 11,1 %−2,6 % 16,4 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,8 %+0,3 % 5,4 %−2,0 % 8,3 %−2,2 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog3,1 %−1,9 % 
Arvidsjaur4,5 %−2,2 % 
Boden5,1 %−1,3 % 
Gällivare2,8 %−0,6 % 
Haparanda7,5 %−1,7 % 
Jokkmokk3,0 %−0,8 % 
Kalix4,9 %−0,6 % 
Kiruna2,4 %−1,3 % 
Luleå5,0 %−1,0 % 
Pajala3,1 %−1,2 % 
Piteå4,2 %−0,8 % 
Älvsbyn5,3 %−2,2 % 
Överkalix5,6 %±0,0 % 
Övertorneå5,0 %−0,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur13,6 %−5,9 % 
Boden15,4 %−2,4 % 
Gällivare8,6 %−1,5 % 
Haparanda10,4 %−1,1 % 
Jokkmokk7,9 %−3,4 % 
Kalix12,9 %±0,0 % 
Kiruna5,0 %−4,7 % 
Luleå12,5 %−2,3 % 
Pajala5,1 %−3,1 % 
Piteå11,0 %−2,4 % 
Älvsbyn15,0 %−4,7 % 
Överkalix12,6 %−2,7 % 
Övertorneå7,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i juliFörändring (12 mån)
Arjeplog2,8 %+0,1 % 
Arvidsjaur5,2 %−6,5 % 
Boden6,2 %−3,7 % 
Gällivare3,0 %−2,1 % 
Haparanda12,2 %+1,4 % 
Jokkmokk3,8 %−4,6 % 
Kalix5,3 %−1,8 % 
Kiruna2,6 %−2,6 % 
Luleå5,1 %−2,2 % 
Pajala5,3 %+0,4 % 
Piteå6,8 %+0,3 % 
Älvsbyn5,7 %−4,2 % 
Överkalix2,8 %−7,5 % 
Övertorneå7,2 %−3,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.