Relativt oförändrad andel biståndstagare i Nyköping i december

Nyköpings kommun | Ekonomiskt bistånd |

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Nyköpings kommun låg i stort sett stilla i december, och är nu 2,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Totalt fick 1 124 personer i Nyköpings kommun ekonomiskt bistånd stöd under december, vilket alltså motsvarar 2,0 procent av den vuxna befolkningen. Det är en ökning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 36 personer. I Södermanland som helhet var andelen 2 procent (+0,2 procentenheter).

Grafen bygger på kommunernas egenrapporterade uppgifter. Kraftiga avvikelser kan bero på felrapportering.
När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.

I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.

Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Nyköping förhållandevis hög. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Södermanland ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i en (Nyköping), och minskade i en (Vingåker). Eskilstuna har högst andel biståndstagare i länet, Trosa har lägst.

KommunAndelFörändring (1 mån)
Eskilstuna2,7 %0,0
Flen2,5 %0,0
Gnesta0,8 %0,0
Katrineholm1,9 %
Nyköping2,0 %+0,1
Oxelösund1,2 %0,0
Strängnäs1,1 %0,0
Trosa0,3 %0,0
Vingåker2,4 %−0,3

Av biståndstagarna i Nyköpings kommun var förra månaden 586 kvinnor och 538 män.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.