0,9 procent av befolkningen fick ekonomiskt bistånd i Hallsberg i november

Hallsbergs kommun Ekonomiskt bistånd

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Hallsbergs kommun låg i stort sett stilla i november, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

Totalt fick 138 personer i Hallsbergs kommun ekonomiskt bistånd stöd under november, vilket alltså motsvarar 0,9 procent av den vuxna befolkningen. Det är en minskning med 0,1 procentenheter från månaden innan, vilket motsvarar 22 personer. Sedan samma månad förra året innebär det en minskning med 0,2 procentenheter. I Örebro län som helhet var andelen 1,5 procent, vilket är ungefär samma nivå som månaden innan.

Grafen bygger på kommunernas egenrapporterade uppgifter. Kraftiga avvikelser kan bero på felrapportering.
När uppgifter saknas från en kommun, har den skattats baserat på tidigare data, för underlag till länssiffran samma månad.

I riket som helhet var andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i den vuxna befolkningen i stort sett oförändrad, på 1,3 procent.

Jämfört med andra kommuner i hela landet är andelen biståndstagare i Hallsberg varken anmärkningsvärt hög eller låg. Landets högsta nivåer finns i Filipstads kommun, med 3,3 procent, och de lägsta i Olofströms kommun, Pajala kommun, Solna kommun och Vellinge kommun, med 0,2 procent.

Bland kommunerna i Örebro län ökade andelen mottagare av ekonomiskt bistånd förra månaden i tre (Kumla, Lekeberg och Ljusnarsberg), och minskade i fem. Degerfors har högst andel biståndstagare i länet, Laxå har lägst.

KommunAndelFörändring (1 mån)
Askersund0,8 %0,0
Degerfors2,6 %−0,2
Hallsberg0,9 %−0,1
Hällefors2,2 %−0,1
Karlskoga1,5 %0,0
Kumla1,2 %+0,1
Laxå0,5 %−0,1
Lekeberg1,0 %+0,1
Lindesberg1,5 %−0,1
Ljusnarsberg1,7 %+0,1
Nora1,5 %0,0
Örebro1,6 %0,0

Av biståndstagarna i Hallsbergs kommun var förra månaden 74 kvinnor och 64 män.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.