Färre fick ekonomiskt bistånd i Hallsberg än i fjol

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd i Hallsbergs kommun var lägre under de tre senaste månaderna, jämfört med motsvarande period året innan. Det visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Färre fick ekonomiskt bistånd i Hallsberg än i fjol

107 personer fick ekonomiskt bistånd i Hallsberg i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Hallsbergs kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
107 personer fick ekonomiskt bistånd i Hallsberg i maj

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Hallsberg i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Hallsbergs kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Hallsberg i februari