Lägsta ungdomsarbetslösheten på tre år i Ystad

Ystads kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ystads kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ystads kommun noterar i november den lägsta ungdomsarbetslösheten sedan maj 2018.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Ystads kommun med 2,0 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i november på 8,0 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under november månad rapporterade Ystad en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 807 av 14 158 invånare i åldern 16 till 64 år i Ystads kommun var inskrivna som arbetssökande (168 färre än i november i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Ystad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ystads kommun och Skåne län

Ystad är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ystad hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 9,2 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Perstorp har den högsta (13,5 procent). För att Ystad skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 340 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,0 procent i Ystad under november månad, motsvarande 292 av 1 718 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−36 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 17,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Ystad. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ystads kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ystad om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2 procentenheter). I november var 8,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 112 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 34 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ystad sjunkit nio månader i följd (ner från 10,6 procent i februari till 8,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2018.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ystads kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ystad lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ystads kommun och Skåne län

211 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 211 arbetsplatsannonser i Ystads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 410 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ystads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor6588
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering743
Personliga assistenter1233
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.221
Kriminalvårdare120
Restaurang- och köksbiträden m.fl.418
Städare615
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift19
Idrottstränare och instruktörer m.fl.46
Företagssäljare36

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Ystads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
YstadSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−1,1 % 9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,0 %−2,2 % 21,3 %−3,7 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar8,0 %−2,0 % 11,1 %−3,2 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,8 %−1,8 % 
Bromölla8,8 %−0,9 % 
Burlöv11,3 %−1,4 % 
Båstad5,6 %−1,5 % 
Eslöv8,3 %−1,8 % 
Helsingborg10,7 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,5 %−1,2 % 
Hörby6,1 %−1,4 % 
Höör5,4 %−1,2 % 
Klippan7,9 %−1,4 % 
Kristianstad10,1 %−1,1 % 
Kävlinge4,9 %−1,6 % 
Landskrona11,0 %−1,9 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,4 %−1,4 % 
Malmö13,2 %−2,6 % 
Osby8,0 %−1,0 % 
Perstorp13,5 %−1,2 % 
Simrishamn6,2 %−1,3 % 
Sjöbo5,9 %−1,0 % 
Skurup6,9 %−1,6 % 
Staffanstorp4,8 %−1,4 % 
Svalöv6,3 %−1,3 % 
Svedala5,2 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,3 % 
Trelleborg8,1 %−1,0 % 
Vellinge3,7 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,1 % 
Ängelholm5,5 %−1,1 % 
Åstorp10,5 %−1,1 % 
Örkelljunga6,9 %−1,5 % 
Östra Göinge11,4 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv19,7 %−3,3 % 
Bromölla24,9 %−0,4 % 
Burlöv17,9 %−1,5 % 
Båstad15,6 %−5,7 % 
Eslöv20,8 %−3,3 % 
Helsingborg22,5 %−3,0 % 
Hässleholm23,6 %−3,4 % 
Höganäs14,0 %−2,8 % 
Hörby16,3 %−4,3 % 
Höör14,2 %−2,5 % 
Klippan17,0 %−3,5 % 
Kristianstad27,2 %−3,1 % 
Kävlinge15,0 %−4,2 % 
Landskrona20,6 %−3,3 % 
Lomma10,8 %−3,5 % 
Lund15,5 %−2,9 % 
Malmö24,0 %−4,3 % 
Osby22,2 %−2,2 % 
Perstorp32,8 %−2,7 % 
Simrishamn16,5 %−4,6 % 
Sjöbo15,1 %−2,8 % 
Skurup17,7 %−3,7 % 
Staffanstorp11,0 %−4,0 % 
Svalöv12,8 %−3,8 % 
Svedala12,9 %−3,2 % 
Tomelilla19,3 %−5,3 % 
Trelleborg18,4 %−1,2 % 
Vellinge8,1 %−5,3 % 
Ystad17,0 %−2,2 % 
Ängelholm15,3 %−2,8 % 
Åstorp21,2 %−3,1 % 
Örkelljunga17,1 %−5,0 % 
Östra Göinge33,3 %−7,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv14,3 %−2,4 % 
Bromölla15,8 %−1,0 % 
Burlöv13,4 %−4,8 % 
Båstad6,0 %−4,2 % 
Eslöv11,0 %−4,5 % 
Helsingborg11,4 %−2,7 % 
Hässleholm12,8 %−1,7 % 
Höganäs8,0 %−3,6 % 
Hörby9,7 %−5,3 % 
Höör9,4 %−3,7 % 
Klippan9,6 %−4,8 % 
Kristianstad13,8 %−2,3 % 
Kävlinge9,6 %−5,0 % 
Landskrona13,3 %−1,2 % 
Lomma5,4 %−1,7 % 
Lund5,9 %−2,4 % 
Malmö13,9 %−4,4 % 
Osby11,8 %−2,1 % 
Perstorp15,8 %−3,8 % 
Simrishamn7,5 %−1,8 % 
Sjöbo9,8 %−2,2 % 
Skurup11,4 %−2,6 % 
Staffanstorp8,1 %−3,9 % 
Svalöv11,7 %−2,1 % 
Svedala8,9 %−2,5 % 
Tomelilla9,1 %−3,5 % 
Trelleborg10,6 %−2,8 % 
Vellinge4,4 %−3,4 % 
Ystad8,0 %−2,0 % 
Ängelholm6,6 %−3,2 % 
Åstorp14,3 %−0,9 % 
Örkelljunga9,1 %−3,3 % 
Östra Göinge17,1 %−6,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.