Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Hässleholm

Hässleholms kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hässleholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hässleholms kommun noterar i november den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2011.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Hässleholms kommun med 3,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 23,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under november månad rapporterade Hässleholm en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 255 av 25 056 invånare i åldern 16 till 64 år i Hässleholms kommun var inskrivna som arbetssökande (333 färre än i november i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Hässleholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 9,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Hässleholms kommun och Skåne län

Hässleholm är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Malmö där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hässleholm hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (9,0 procent i kommunen, jämfört med 9,2 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Perstorp har den högsta (13,5 procent). För att Hässleholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 428 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 290 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,5 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (2,8 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,6 procent i Hässleholm under november månad, motsvarande 1 170 av 4 958 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−131 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 23,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,6 procentenheter i Hässleholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hässleholms kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Hässleholm som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,7 procentenheter). I november var 12,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 334 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 64 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hässleholm sjunkit sju månader i följd (ner från 14,4 procent i april till 12,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hässleholms kommun

Medan Hässleholm har lägre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 1,7 procentenheter högre i Hässleholm.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hässleholms kommun och Skåne län

237 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 december fanns det sammanlagt 237 arbetsplatsannonser i Hässleholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 360 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hässleholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1832
Personliga assistenter1622
Telefonförsäljare m.fl.312
Restaurang- och köksbiträden m.fl.212
Fysioterapeuter och sjukgymnaster812
Företagssäljare611
Vaktmästare m.fl.110
Städare110
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.210
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter38

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 december av utannonserade jobb där Hässleholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i november
HässleholmSkåne länHela landet
Hela arbetskraften9,0 %−1,3 % 9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda23,6 %−3,4 % 21,3 %−3,7 % 17,8 %−3,2 % 
Bland ungdomar12,8 %−1,7 % 11,1 %−3,2 % 8,9 %−2,9 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv9,8 %−1,8 % 
Bromölla8,8 %−0,9 % 
Burlöv11,3 %−1,4 % 
Båstad5,6 %−1,5 % 
Eslöv8,3 %−1,8 % 
Helsingborg10,7 %−1,5 % 
Hässleholm9,0 %−1,3 % 
Höganäs5,5 %−1,2 % 
Hörby6,1 %−1,4 % 
Höör5,4 %−1,2 % 
Klippan7,9 %−1,4 % 
Kristianstad10,1 %−1,1 % 
Kävlinge4,9 %−1,6 % 
Landskrona11,0 %−1,9 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,4 %−1,4 % 
Malmö13,2 %−2,6 % 
Osby8,0 %−1,0 % 
Perstorp13,5 %−1,2 % 
Simrishamn6,2 %−1,3 % 
Sjöbo5,9 %−1,0 % 
Skurup6,9 %−1,6 % 
Staffanstorp4,8 %−1,4 % 
Svalöv6,3 %−1,3 % 
Svedala5,2 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,3 % 
Trelleborg8,1 %−1,0 % 
Vellinge3,7 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,1 % 
Ängelholm5,5 %−1,1 % 
Åstorp10,5 %−1,1 % 
Örkelljunga6,9 %−1,5 % 
Östra Göinge11,4 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv19,7 %−3,3 % 
Bromölla24,9 %−0,4 % 
Burlöv17,9 %−1,5 % 
Båstad15,6 %−5,7 % 
Eslöv20,8 %−3,3 % 
Helsingborg22,5 %−3,0 % 
Hässleholm23,6 %−3,4 % 
Höganäs14,0 %−2,8 % 
Hörby16,3 %−4,3 % 
Höör14,2 %−2,5 % 
Klippan17,0 %−3,5 % 
Kristianstad27,2 %−3,1 % 
Kävlinge15,0 %−4,2 % 
Landskrona20,6 %−3,3 % 
Lomma10,8 %−3,5 % 
Lund15,5 %−2,9 % 
Malmö24,0 %−4,3 % 
Osby22,2 %−2,2 % 
Perstorp32,8 %−2,7 % 
Simrishamn16,5 %−4,6 % 
Sjöbo15,1 %−2,8 % 
Skurup17,7 %−3,7 % 
Staffanstorp11,0 %−4,0 % 
Svalöv12,8 %−3,8 % 
Svedala12,9 %−3,2 % 
Tomelilla19,3 %−5,3 % 
Trelleborg18,4 %−1,2 % 
Vellinge8,1 %−5,3 % 
Ystad17,0 %−2,2 % 
Ängelholm15,3 %−2,8 % 
Åstorp21,2 %−3,1 % 
Örkelljunga17,1 %−5,0 % 
Östra Göinge33,3 %−7,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i novemberFörändring (12 mån)
Bjuv14,3 %−2,4 % 
Bromölla15,8 %−1,0 % 
Burlöv13,4 %−4,8 % 
Båstad6,0 %−4,2 % 
Eslöv11,0 %−4,5 % 
Helsingborg11,4 %−2,7 % 
Hässleholm12,8 %−1,7 % 
Höganäs8,0 %−3,6 % 
Hörby9,7 %−5,3 % 
Höör9,4 %−3,7 % 
Klippan9,6 %−4,8 % 
Kristianstad13,8 %−2,3 % 
Kävlinge9,6 %−5,0 % 
Landskrona13,3 %−1,2 % 
Lomma5,4 %−1,7 % 
Lund5,9 %−2,4 % 
Malmö13,9 %−4,4 % 
Osby11,8 %−2,1 % 
Perstorp15,8 %−3,8 % 
Simrishamn7,5 %−1,8 % 
Sjöbo9,8 %−2,2 % 
Skurup11,4 %−2,6 % 
Staffanstorp8,1 %−3,9 % 
Svalöv11,7 %−2,1 % 
Svedala8,9 %−2,5 % 
Tomelilla9,1 %−3,5 % 
Trelleborg10,6 %−2,8 % 
Vellinge4,4 %−3,4 % 
Ystad8,0 %−2,0 % 
Ängelholm6,6 %−3,2 % 
Åstorp14,3 %−0,9 % 
Örkelljunga9,1 %−3,3 % 
Östra Göinge17,1 %−6,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.